Obcokrajowcy przyjeżdżający pracować w Polsce na podstawie zagranicznej umowy o pracę zwykle nie mają jeszcze nadanego numeru PESEL. Nie przysługuje im jednak zwolnienie z posługiwania się identyfikatorami podatkowymi - mówi Iwo Turecki, ekspert podatkowy w Ernst & Young.
Od początku roku identyfikatorem podatkowym osób fizycznych, nieprowadzących firm i niebędących podatnikami VAT czy płatnikami składek ZUS, jest PESEL. A jak jest w przypadku obcokrajowców, którzy nie posiadają takiego numeru w Polsce?
Obcokrajowcy przyjeżdżający pracować w Polsce na podstawie zagranicznej umowy o pracę zwykle nie mają jeszcze nadanego numeru PESEL. Nie przysługuje im jednak zwolnienie z posługiwania się identyfikatorami podatkowymi. W związku z tym muszą złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o nadanie NIP na druku NIP-7.