W Ministerstwie Finansów powstał nowy departament orzecznictwa podatkowego. Ma zadbać, aby organy w ten sam sposób interpretowały przepisy. Zdaniem ekspertów jest to szansa na rozwiązanie jednego z głównych problemów polskiego systemu podatkowego, jakim jest niejednolita wykładnia prezentowana przez fiskusa.
– Zadaniem nowo powstałego departamentu jest przede wszystkim monitorowanie prawidłowości interpretacji indywidualnych i wiążących informacji stawkowych wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz udzielanie wyjaśnień odnośnie do wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego zgłaszanych przez izby administracji skarbowej – mówi DGP Elżbieta Banaszewska-Miałkowska, dyrektor nowego departamentu.

Korzyść dla podatników

Reklama
Na tym rozwiązaniu zyskają podatnicy. Dyrektor z MF podkreśla, że jednym z priorytetów jej departamentu jest zapewnienie jednolitości w stosowaniu przepisów podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki temu podatnicy mają uzyskiwać taką samą informację dotyczącą stosowania prawa zarówno w Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jak i w dowolnym urzędzie skarbowym.
– Jednolitość stosowania przepisów podatkowych to też jednolitość orzecznictwa – podkreśla.

Reklama
Jak departament zamierza osiągnąć swój cel? Przez wsparcie merytoryczne izb administracji skarbowej i KIS. W tym celu nowy departament analizuje też wyroki sądów administracyjnych, aby dostarczać wszystkim organom KAS aktualnych informacji o kształtującej się linii orzeczniczej.
Dotychczas zadania związane z orzecznictwem podatkowym realizował departament poboru podatków. Była to jednak jedna z wielu jego funkcji. Zajmował się też zadaniami w zakresie poboru i egzekucji, współpracy międzynarodowej, nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem systemów informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej.
– Po analizie obejmującej kilka lat funkcjonowania tego departamentu z tak obszernym i złożonym zakresem działań podjęto decyzję o wyodrębnieniu z niego nowego departamentu orzecznictwa podatkowego, któremu zostały przypisane zadania stricte związane ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego – tłumaczy Elżbieta Banaszewska-Miałkowska.

Dobry ruch

– Obok stanowienia prawa podatkowego orzecznictwo jest jednym z kluczowych obszarów, za który odpowiada Ministerstwo Finansów. Zasługuje ono więc na to, aby zajmował się nim wyodrębniony departament – twierdzi Michał Goj, doradca podatkowy i partner w EY. Dodaje, że połączenie stanowienia prawa z odpowiednią praktyką jego stosowania pozwala na kształtowanie sensownej polityki podatkowej.
– Departament został umiejscowiony w pionie KAS i będzie nadzorował działalność dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – zwraca uwagę Aleksy Miarkowski, doradca podatkowy i partner w SSW Pragmatic Solutions.
Ma nadzieję, że dzięki takiemu instytucjonalnemu wzmocnieniu będzie mniej przypadków, w których w podobnych stanach faktycznych organy podatkowe prezentują rozbieżne stanowiska – czy to w trakcie interpretowania przepisów lub poboru podatku, czy to podczas kontroli.
– Obszar ten jest szczególnie ważny z perspektywy podatników, którzy od lat podkreślają, że jedną z głównych wad polskiego systemu podatkowego są sprzeczne interpretacje przepisów – podkreśla ekspert.

Ważne zadania

Aleksy Miarkowski zwraca uwagę, że nowy departament w zakresie obowiązków ma również sygnalizowanie potrzeb zmian legislacyjnych w zakresie poszczególnych podatków oraz wskazywanie na celowość wydania interpretacji ogólnych lub objaśnień podatkowych.
Uważa, że to krok w kierunku spełnienia wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli wskazanych w raporcie z 30 grudnia 2019 r. pt. „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT”. NIK wskazała w nim na konieczność wydawania w większym niż dotychczas zakresie interpretacji ogólnych i podejmowania stosownej inicjatywy legislacyjnej w celu doprecyzowania przepisu prawa podatkowego.
– Dziś interpretacji ogólnych jest za mało. Mam nadzieję, że dzięki inicjatywie nowego departamentu będzie ich znacznie więcej – mówi Michał Goj. Uważa, że dobra i otwarta współpraca z działami odpowiedzialnymi za poszczególne podatki powinna być jednym z ważniejszych zadań nowego departamentu.
DGP