Fiskus jest nieugięty: dofinansowania i rekompensaty za wzrost cen prądu wypłacone za 2019 r., są opodatkowane – twierdzi. Zdaniem ekspertów taka wykładnia prowadzi do absurdu
Chodzi o 4 mld 435 mln zł przyznane tytułem dopłat i rekompensat. Takie dane przekazała DGP państwowa spółka Zarządca Rozliczeń, która te dofinansowania wypłacała.
Gros z tej kwoty dostały firmy energetyczne, do których poszło 3 mld 284 mln zł tytułem zwrotu różnicy ceny za prąd plus ponad 1 mld 76 mln zł rekompensat.