Według nowej matrycy stawek VAT towary będą klasyfikowane według nomenklatury CN, a usługi – według PKWiU 2015. Ta rewolucyjna zmiana jest powiązana z kolejną: na nowo został określony zakres stosowania obniżonych stawek VAT. Całkowicie zmieniono załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których zostały wymienione towary i usługi opodatkowane stawkami 8 proc. i 5 proc.

Podatnicy stanęli przed nie lada wyzwaniem, ponieważ muszą prawidłowo zakwalifikować towary według nomenklatury CN oraz wprowadzić do swoich systemów księgowych kluczowe zmiany – nowe numery CN dla towarów, a do nich przyporządkować także nowe stawki VAT. Większość podatników nie zetknęła się z klasyfikacją CN, która była dotychczas stosowana w rozliczeniach celnych i akcyzie. Natomiast usługi będą klasyfikowane według nowego PKWiU 2015.

Jak rozwiązać problem?

Krok I. Ustal numer CN lub nowego PKWiU 2015

1. Sprawdź, czy dysponujesz starym numerem PKWiU 2008

Tak:

1a. Ustal numer, korzystając z kluczy powiązań między starym PKWiU, a nowymi klasyfikacjami udostępnionymi przez GUS
Możesz również skorzystać z Programu Inforlexa (wyszukiwanie po starym PKWiU)

Nie:

1b. Ustal numer CN lub PKWiU, korzystając z opisu klasyfikacji. Możesz również skorzystać z Programu Inforlexa (wyszukiwanie po nazwie)

2. Czy masz pewność, że towar lub usługa są sklasyfikowane pod ustalonym numerem CN lub PKWiU 2015

2a. Wystąp do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o indywidualną WIS

CZYTAJ TEŻ: Od 1 lipca 2020 r. Nowa matryca stawek VAT. Zmiany w klasyfikacji PKWiU, CN i stawkach VAT

2b. Skorzystaj z wydanych już WIS-ów, które dają również ochronę, pod warunkiem że dotyczą tego samego rodzaju produktów. WIS-y przypisane do działów CN i PKWiU 2015 znajdziesz w Programie Inforlexa

Gdy ustalisz numer PKWiU 2015 lub CN, możesz przystąpić do kolejnego etapu, czyli ustalić stawkę VAT.Krok II. Ustal nową stawkę VAT

1. Sprawdź, czy numer CN lub PKWiU 2015 są wymienione w załączniku nr 3 lub 10 oraz w art. 41 i 120 ustawy o VAT albo towar lub usługa spełniają wymienione tam warunki

Tak:

Możesz stosować stawkę 5 proc. albo 8 proc. , chyba że może mieć zastosowanie zwolnienie albo stawka 0 proc.

2. Sprawdź, czy towar albo usługa spełniają warunki do zastosowania zwolnienia lub stawki 0 proc.

Nie:

Stosujesz stawkę 23 proc.

Tak.

Stosujesz zwolnienie albo stawkę 0 proc.

W prosty sposób ustalisz stawkę, korzystając z Programu Inforlexa. Jeśli ustaliłeś, że stawka VAT od 1 lipca nie ulegnie zmianie, to nie musisz nic robić, gdyż nie trzeba podawać symboli CN lub nowego PKWiU na fakturach czy paragonach. Oczywiście możesz je dobrowolnie podawać.

Czynności opisane w krokach I i II można również zrealizować dużo szybciej i łatwiej przy użyciu programu „Program INFORLEX PKWiU + CN ze stawkami VAT i WIS” :

>>>>>> : Oferta specjalna – Pakiet - Nowa matryca stawek VAT Towary + Usługi + INFORLEX PKWiU + CN

Krok III. Wprowadź zmiany w programach księgowych, kasach fiskalnych oraz dokumentacji firmowej

Gdy ustalisz, że stawka VAT na sprzedawane towary lub usługi uległa zmianie, możesz przystąpić do kolejnego kroku, jakim jest zmiana w systemach księgowych, magazynowych i w kasach fiskalnych oraz dokumentacji. Jest to już proces techniczny, ale w wielu przypadkach najbardziej pracochłonny. Koszty takiej operacji też mogą być spore, choć zależą od wielkości firmy i skali jej działalności.
Należy również dokonać analizy zawartych umów, cenników, szczególnie gdy posługujesz się kwotami brutto. Aktualizacja cen obejmie zarówno:

  • umowy z dostawcami i klientami,
  • strony internetowe firmy,
  • katalogi, cenniki dostępne na stronach internetowych, jak i w drukowanych folderach czy broszurach oraz na metkach i etykietach.

Trzeba również dokonać zmian w kasach fiskalnych, jeśli ich używasz do ewidencjonowania sprzedaży. Zmian możesz dokonać samodzielnie albo przy pomocy serwisanta.