Wchodząca w życie od 1 lipca br. matryca położy kres wielu sporom o opodatkowanie produktów podobnych. Podatnicy będą mogli dodatkowo się zabezpieczyć, występując o wiążącą informację stawkową.
Wiążące informacje stawkowe (WIS) były wydawane już od 1 listopada 2019 r., lecz dopiero od dziś nabierają one mocy wiążącej, wraz z wejściem w życie nowej matrycy VAT. Dotychczas stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 2008 r. została zastąpiona:
Dzięki temu ujednolicona została stawka podatku dla określonych grup produktów. Przykładowo pieczywo nie będzie już objęte różnymi stawkami VAT (5 proc. i 23 proc.) w zależności od daty przydatności (nieprzekraczającej 14 dni i dłuższej).