Jak dochować należytej staranności przy wypłacie należności zagranicznym kontrahentom? W opinii ekspertów oczekiwania Ministerstwa Finansów są zdecydowanie na wyrost.
Zawieszenie w miniony piątek nowych przepisów dotyczących podatku u źródła – do 31 grudnia 2019 r. – nie wpłynęło na obowiązek zachowania przez płatników należytej staranności w weryfikowaniu kontrahentów. Przepisy w tym zakresie (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT) obowiązują już od 1 stycznia 2019 r. Ich stosowanie nie zostało zawieszone, jak miało to miejsce w przypadku innych nowych regulacji.

Lakoniczny przepis…