Naczelny Sąd Administracyjny dał organom podatkowym szczegółowe wytyczne, jak udowadniać świadomy udział kontrolowanego w przestępstwach VAT oraz brak należytej staranności.
Chodzi o orzeczenia z 7 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 1860/17 oraz I FSK 1881/17). Zapadły w głośnej sprawie, dotyczącej możliwości wykorzystywania przez fiskusa stenogramów z podsłuchów przekazanych przez prokuraturę. Opisaliśmy ją rok temu w artykule „Co z odliczeniem VAT, gdy było 207 łańcuchów i 26 słupów” (DGP nr 55/2018).
Początkowo wydawało się, że NSA wyda nawet uchwałę, ale ostatecznie poszerzony skład sędziowski odmówił jej podjęcia (patrz „Nie będzie uchwały w sprawie podsłuchów”, DGP nr 191/2018). Sprawa wróciła do zwykłego składu orzekającego.