Exit tax może być niezgodny z zasadami unijnymi w części, w której dotyczy osób fizycznych. A obowiązek informowania o schematach optymalizacyjnych niepotrzebnie wykracza poza wymogi dyrektywy.
To tylko część uwag rozmaitych ministerstw do projektu nowelizacji ustaw o PIT, CIT, ordynacji podatkowej. Zastrzeżenia są też do nowej ulgi dotyczącej patentów i innych praw własności intelektualnej. Zdaniem resortów przepisy zostały napisane tak, że mogą zniechęcać do jej stosowania.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zwraca uwagę, że polski wymóg raportowania będzie szerszy, wymaga tego unijna dyrektywa. Ona bowiem dotyczy tylko informowania o transakcjach transgranicznych, a nie również krajowych.