TSUE pozwala nałożyć podatek na osoby transferujące majątek do innego kraju. Nie zgadza się jednak na natychmiastowy i bezwzględny pobór daniny.A taki obowiązek przewiduje polski projekt nowelizacji PIT. Z tego powodu coraz więcej ekspertów i instytucji twierdzi, że projektowany w Polsce exit tax, który ma objąć również osoby fizyczne, może być niezgodny z przepisami unijnymi.