Fiskusowi będzie dużo łatwiej przeprowadzać kontrolę. Upoważnienie do jej wszczęcia będzie mógł wręczyć nawet sekretarce, a dokumentów i wyjaśnień żądać praktycznie od każdego podmiotu, który miał kontakt z podatnikiem.
To najważniejsze zmiany, które przewiduje opublikowany już projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Fiskus uzasadnia, że po ponad roku obowiązywania ustawy przyszedł czas na poszerzenie zakresu zadań KAS.
Zdaniem ekspertów dokument w obecnym kształcie przyznaje administracji skarbowej kompetencje bez precedensu. – Pozostaje mieć nadzieję, że organy celno-skarbowe będą zasadnie korzystać z przyznanych im środków a tajemnica skarbowa i prawa podatnika będą święte – komentuje Jan Tokarski, partner w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC. Zmiany mają zasadniczo wejść w życie już w dwa tygodnie po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.