Minister finansów będzie mógł kierować pytania do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdy orzecznictwo sądu będzie rozbieżne. Ale podatnicy niewiele na tym skorzystają.
Nową kompetencję fiskusa przewidziano w projekcie nowej ordynacji podatkowej. Zgodnie z zapewnieniami minister Teresy Czerwińskiej projekt nowej ordynacji ma trafić do konsultacji do końca czerwca br., a nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2020 r.

Pytanie ministra będzie prowadzić do wydania przez NSA uchwały. Obecnie takie uprawnienie mają tylko: prezes NSA, prokurator generalny, rzecznik praw obywatelskich oraz rzecznik praw dziecka