Spółka, która zaciągnęła pożyczki od podmiotu powiązanego i przez cztery lata nie spłacała mu oprocentowania, może odetchnąć. Fiskus nie ma prawa wyliczyć jej przychodu z nieodpłatnych świadczeń.
To sedno niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Chodziło o spółkę, która zaciągnęła pożyczki od podmiotu powiązanego kapitałowo. Pożyczki były cztery: dwie w złotych, po jednej w euro i dolarach. Wszystkie były oprocentowane na 5 proc. Do umów pożyczek sporządzono aneks, w ramach którego salda pożyczek i naliczonych a niespłaconych odsetek zostały przewalutowane na euro.