Ministerstwo Finansów (MF) zamierza przesłać projekt ustawy o nowej ordynacji podatkowej (NOP) do konsultacji publicznych do końca czerwca br., wynika z wypowiedzi minister finansów Teresy Czerwińskiej. Według minister termin wejścia NOP to najwcześniej 1 stycznia 2020 r.

"Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego została powołana w 2014 r., a teraz jesteśmy na końcowym etapie jej działań. Mamy kompletną propozycję dotyczącą nowej ordynacji podatkowej. Do końca czerwca chcemy wypuścić ten dokument do konsultacji zewnętrznych, które potrwają co najmniej 2 miesiące. Potem te wszystkie uwagi naszych partnerów społecznych chcemy przepracować i nanieść ewentualne poprawki" - powiedziała Czerwińska, podczas konferencji prasowej.Minister wyjaśniła, że resort ma własny harmonogram dotyczący procedowania NOP.

"Po konsultacjach trwających dwa miesiące, czyli lipiec i sierpień, to rząd mógłby przyjąć projekt we wrześniu. Ze względu na wielkość materiału spodziewamy się, że zostanie powołana odpowiednia podkomisja w Sejmie, która będzie pracować dalej nad projektem. Dla mnie to oczekiwałabym, że projekt będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r. i jest to termin stosunkowo ambitny" - powiedziała minister.

Dodała, że z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika. "Są to Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa" - dodała minister finansów.

"NOP to około 20 nowych rozwiązań, które służą ochronie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi" - podkreśliła Czerwińska.Według niej istotne znaczenie w projekcie mają m.in. niewładcze formy działania administracji skarbowej, które mają upodmiotowić podatnika."One polegają na innym kontakcie z podatnikiem, bez takich rozwiązań jak wezwania czy decyzje, tylko mówimy o mediacji czy o umowie między organem i podatnikiem, która będzie wiązała strony np. dotyczące metodologii wyceny. Mówimy także o procedurze konsultacyjnej w sytuacji kiedy podatnik jest niepewny rozliczenia i będzie mógł się zwrócić do urzędu, aby on sprawdził część transakcji, czy była ona właściwa i zostanie to wyjaśnione przez urząd na wniosek podatnika" - powiedziała minister.Minister Czerwińska podkreśliła, że filarem NOP będzie m.in. rzecznik praw podatnika."Instytucja oczekiwana przez podatników. Dwie funkcje rzecznika bym podkreśliła, czyli wsparcie podatnika, szczególnie mamy tu na myśli tych indywidualnych podatników. Do tego dochodzi funkcja monitoringu prawa podatkowego i oceny skutków nowych regulacji pod kątem indywidualnego podatnika" - powiedziała minister.Dodała, że rzecznik będzie powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów i ma być to jednokrotna kadencja.Kolejnym filarem będzie Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, które powstanie przy Krajowej Informacji Skarbowej. "Chcemy wspomóc samorządy, aby mogły otrzymać pomoc szczególnie w zawiłych sprawach" - dodała Czerwińska.Według projektu na żądanie gminy specjaliści z KIS pomogą np. w skomplikowanym postępowaniu dotyczącym podatku od nieruchomości.Zdaniem wiceministra finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia projekt będzie jeszcze dostosowany do wymogów unijnych.

"Krajowa Administracja Skarbowa jest gotowa do dalszych prac nad projektem NOP" - powiedział Banaś podczas konferencji prasowej. "Jesteśmy skazani na nową ordynację podatkową, gdyż do starej ordynacji podatkowej nie jesteśmy w stanie już nic nowego wprowadzić" - powiedział przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel, podczas konferencji.

"Boimy się, bo chcemy, żeby ten projekt ocalał w takim kształcie w jakim go opracowaliśmy; np. jeśli ktoś będzie chciał usunąć jakiś artykuł, którego usunięcie spowoduje naniesienie poprawek w kilkunastu innych, gdyż są to pewne naczynia połączone. Również obawiam się, że będzie procedowany bez czytania ze względu na jego wielkość" - dodał profesor Etel.

Etel wyjaśnił również, że jeśli jakaś firma zgłosi się z wnioskiem do urzędu o przeprowadzenie kontroli dotyczącej jakiejś transakcji, to taka usługa będzie płatna. "Szacujemy, że ta opłata będzie wynosiła 1% wartości transakcji z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi wielkości danego przedsiębiorstwa, czyli będzie ona uzależniona także od samej wielkości danej firmy" - powiedział Etel.