Przedsiębiorcy nie będą płacić daniny od nieruchomości komercyjnych, gdy wynajmowana część budynku nie przekroczy 5 proc. powierzchni.
Taka poprawka do ustawy nowelizującej ustawy: o PIT, CIT i podatku zryczałtowanym została przyjęta na posiedzeniu senackiej komisji budżetu i finansów publicznych. O zamiarze zgłoszenia propozycji wyłączenia pisaliśmy w artykule „Będzie poprawka do zmian w podatku minimalnym” (DGP nr 89/2018).
Wyłączenie z daniny przy wynajmie niewielkich powierzchni, było postulowane już na etapie sejmowych prac nad zmianami przepisów o podatku minimalnym (obowiązują od 2018 r.). Dziś obejmuje on nieruchomości handlowo-usługowe (np. galerie i centra handlowe) oraz biurowe. Po nowelizacji będzie dotyczył tylko budynków lub ich części, które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.
Zgodnie z przyjętą przez komisję senacką zmianą, z daniny wyłączeni mają być przedsiębiorcy, którzy zasadniczo wykorzystują budynek na własne cele, a wynajmują tylko minimalne powierzchnie, np. pod stoiska wolnostojące, bankomaty czy lodówki. Przyjęto tutaj 5-proc. próg powierzchni nieruchomości.
– Zmiana idzie w dobrym kierunku, ale nie jest wystarczająca – mówił na posiedzeniu senackiej komisji Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD).
Wskazywał, że zwolnienie powinno dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego czy pozostałe 95 proc. powierzchni jest wynajmowane czy użytkowane w inny sposób. Ekspert wyjaśniał, że często umowy najmu małych powierzchni, np. pod automaty do napojów, są zawierane na krótkie okresy. To – jak podkreślał – powoduje problemy z wyliczaniem daniny, co miesiąc bowiem trzeba weryfikować wszystkie umowy.
Z tym postulatem nie zgodził się wiceminister finansów Paweł Gruza. Wyjaśnił, że przedsiębiorca, który profesjonalnie zajmuje się najmem, ma odpowiednie przygotowanie i służby księgowe do prawidłowego wyliczenia podatku. Dlatego wyłączenie ma dotyczyć tylko tych firm, które udostępniają powierzchnie incydentalnie.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustaw: o PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku (druk senacki nr 818) – po komisji senackiej