MF chce rozwiązać problemy dotyczące VAT przy sprzedaży nieruchomości komercyjnych. W piątek rozpoczynają się konsultacje, których efektem ma być wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego - powiedział PAP dyrektor departamentu VAT w MF Wojciech Śliż.

Konsultacje mają potrwać trzy tygodnie.

Śliż wyjaśnił, że do resortu finansów trafiają liczne uwagi firm działających w sektorze nieruchomości komercyjnych dotyczące prawidłowego sposobu opodatkowania VAT-em transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych.

Kontrowersje budzi zwłaszcza to, czy w konkretnym przypadku zbycie nieruchomości komercyjnej jest opodatkowane VAT-em, czy nie. Błędne zaklasyfikowanie przez podatników transakcji jako opodatkowanych VAT (w przypadku zbycia poszczególnych odrębnych aktywów przedsiębiorstwa) wywołuje negatywne konsekwencje dla podatników, którzy nabywają te nieruchomości. Kupującemu w takim przypadku nie przysługuje bowiem prawo do odliczenia naliczonego VAT, który błędnie został wykazany przez sprzedającego.

Z drugiej strony, w przypadku gdy sprzedający nieruchomość komercyjną nie zadeklaruje należnego VAT z uwagi na błędne założenie, że przedmiot transakcji nie stanowi zbycia odrębnego poszczególnych aktywów, musi wykazać kwotę należnego VAT oraz zapłacić zaległy podatek wraz odsetkami, jak również 30-proc. sankcję.

"Celem konsultacji jest zebranie opinii przedsiębiorców co do kryteriów, które muszą zostać spełnione, aby uznać, że transakcja dotycząca nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączone z zakresu VAT. W dokumencie konsultacyjnym przedstawiliśmy własną wstępną propozycję w tym zakresie" - tłumaczy Śliż.

Poinformował, że zebrane opinie pozwolą opracować możliwie kompletny i precyzyjny zbiór zasad, na podstawie których podatnicy mogliby w szczególnych przypadkach dokonać klasyfikacji przedmiotu transakcji w zakresie nieruchomości komercyjnych dla celów podatku VAT. "Pozwoli on określić, czy w danej sytuacji zbycie nieruchomości komercyjnej stanowi zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W tym zakresie planowanym docelowym efektem konsultacji jest wydanie przez ministra finansów interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego" - zaznaczył rozmówca PAP.

Według niego podjęcie odpowiednich działań jest konieczne, gdyż w ocenie firm stosowanie przepisów dotyczących podatku VAT w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi jest odbierane przez nie jako skomplikowane. "Wiąże się to również z ryzykiem sporu z organami podatkowymi w przypadku zbycia nieruchomości komercyjnych" - dodał.

Śliż podkreślił, że planowane konsultacje mają na celu "poprawę sytuacji polskich firm w zakresie opodatkowania VAT i zwiększenie pewności w procesie inwestycyjnym, a tym samym służyć realizacji prowadzonej przez rząd polityki wsparcia rozwoju polskiej gospodarki".

Zgodnie z informacją MF konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Wyjaśniono, że analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie przedstawianych propozycji. Resort zastrzega sobie możliwość opublikowania nadesłanych opinii na swojej stronie internetowej. Przesłanie opinii oznacza bowiem zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych.