800 tys. zł podatku musi dopłacić jeden z krakowskich szpitali, bo zdaniem skarbówki zapłata składek na PFRON to nie ochrona zdrowia. Podobne problemy mają stowarzyszenia kibiców i fundacje.Błędna wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT kosztuje nawet setki tysięcy złotych. Przepis ten zwalnia z podatku dochody przeznaczone na cele statutowe wymienione w ustawie, takie jak działalność naukowa, oświatowa, kulturalna (w tym sportowa), ochrony zdrowia i pomocy społecznej.