Fiskus wytacza coraz cięższe działa do walki z oszustami podatkowymi. Najnowszą bronią ma być tzw. projekt STIR. Zakłada on, że banki i inne instytucje finansowe będą przekazywać ważne dane o rachunkach swoich klientów do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (stąd właśnie skrót STIR). Na ich podstawie Krajowa Izba Rozliczeniowa określi wskaźnik ryzyka, a ten pomoże szefowi KAS podjąć decyzję o blokadzie rachunku danego podatnika. W ten sposób fiskus zdobędzie kontrolę nad rachunkami przedsiębiorców.
Omawiany projekt rozszerzy też przesłanki wykreślenia podatników i odmowy ich rejestracji w rejestrze VAT. Ale to nie wszystko. Trwają bowiem prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Zakłada ona, iż w razie wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że transakcja lub środki na koncie mają związek z przestępstwami skarbowymi, odpowiednie instytucje zawiadomią o tym prokuratora. Ten zaś podejmie decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie.
Ponadto od kwietnia przyszłego roku ma zacząć obowiązywać mechanizm podzielonej płatności (split payment), który umożliwi wgląd w rozliczenia VAT, a w efekcie wyeliminuje zjawisko wyłudzania podatku. Ograniczy bowiem dysponowanie kwotą VAT wpłacaną na specjalne konto. Z kolei od stycznia ostatnia grupa podatników, tzn. mikroprzedsiębiorcy, rozpocznie przekazywanie organom podatkowym danych w formacie JPK_VAT. Dzięki temu już wszystkich przedsiębiorców obejmie ten obowiązek.
Pliki JPK_VAT to doskonałe źródło informacji, użytecznych zwłaszcza przy typowaniu podmiotów do kontroli. Jeśli do tego dodamy choćby zapowiadane kontrole branżowe, obowiązek informowania o optymalizacjach, szerokie uprawnienia, jakie zyskali od marca funkcjonariusze KAS, stosowanie zabezpieczenia przyszłego zobowiązania podatkowego przed terminem płatności, nadawanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności czy przedłużanie terminu zwrotu VAT, to widać, że fiskus zgromadził niemały arsenał broni. Uczucie grozy wisi już w powietrzu.
Trzeba tylko mieć nadzieję, że od rykoszetów nie zginą uczciwi podatnicy.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA >>>