Duże zmiany w prawie podatkowym i zapowiedzi skuteczniejszej ściągalności podatku zaczęły uzdrawiać budżet. Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe wykonanie budżetu państwa za styczeń i luty 2017 roku. Drugi miesiąc z rzędu zanotowano nadwyżkę, na którą składają się głównie dochody z podatku VAT.

Wpływy m.in. z podatku VAT, CIT, PIT i akcyzy zafundowały nadwyżkę w budżecie. Za luty wyniosła ona 0,9 mln złotych. Całkowite dochody oszacowano na 60,9 mld złotych, a wydatki sięgnęły kwoty 60,1 mld złotych.

Nowe wydatki czyli 500 plus

Jak informuje resort finansów, w analogicznym okresie roku 2016 r. przekazano 59,3 mld zł środków na wydatki. Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - luty ubiegłego roku odnotowano w ramach budżetów wojewodów. Różnica wyniosła bowiem 4,3 mld złotych. Jest to konsekwencja wprowadzenia programu 500 plus i wypłaty świadczeń wychowawczych w tym okresie. W roku ubiegłym wypłata 500 plus wystartowała od kwietnia.

Rekordowe wpływy z VAT

Według szacunkowych danych w okresie styczeń - luty 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrosły tym samym dochody z wpływów z podatków. Szacuje się, że wpływy tylko z podatku od towarów i usług na koniec lutego wyniosły 9,6 mld złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem za analogiczny okres wpływy z VAT notują wzrost o ponad 40 proc.

Warto nadmienić, że od 1 stycznia obowiązuje tzw. duża nowelizacja VAT. Jej wprowadzenie umotywowano wzrostem luki w VAT od 2008 roku. Jest to różnica między podatkiem teoretycznie należnym (teoretyczny dochód budżetu państwa) a faktycznie pobranym (rzeczywista stawka zasilenia budżetu państwa). Uszczelnienie, czyli dążenie do tego, by rzeczywiste wpływy podatkowe były zgodne z ich oczekiwanym wymiarem, zgodnie z zapowiedzią rządu, jest głównym celem także innych zmian jak np. funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, z którą podatnicy mają do czynienia od 1 marca.

Inne dochody podatkowe

Wpływy z podatków są po dwóch miesiącach większe niż dochody podatkowe za analogiczny okres w 2016 roku. Na koniec lutego zanotowano wzrost o ponad 25 proc. Drugą siłą napędową po podatku od towarów i usług jest akcyza i podatek od gier. Wpływy z tych danin zwiększyły budżet o około 0,7 mld złotych. Dochody budżetu państwa z podatku PIT wyniosły ok. 0,4 mld złotych, a z podatku CIT o 0,3 mld złotych. Budżet wspomogły też podatki od niektórych instytucji finansowych. Z tego tytułu w styczniu i w lutym do budżet trafiło 0,7 mld złotych.

Źródło: Ministerstwo Finansów