Po przekroczeniu 85 528 złotych rocznego dochodu nadwyżka opodatkowana będzie 32 proc. PIT – informuje resort finansów. Nowelizacja ustawy o podatku od dochodu osób fizycznych pozostawiła progi podatkowe bez zmian, jednak zmieniły się przepisy dot. kwoty zmniejszającej podatek, co w przypadku skali podatkowej rzutuje na wysokość odprowadzanej daniny.

Progi podatkowe określają przedziały skali podatkowej. W 2017 roku niezmiennie po przekroczeniu progu 85 528 zł rocznego dochodu nadwyżka opodatkowana będzie 32 proc. podatkiem od osób fizycznych (PIT). Dochody poniżej tego progu opodatkowane będą 18 proc. PIT (z uwzględnieniem przysługującej kwoty zmniejszającej podatek).

Progi podatkowe nie zmienią się, jednak wysokość podatku ulegnie zmianie za sprawą nowej, wyżej kwoty wolnej od podatku. W myśl nowych przepisów, kwota zmniejszająca podatek w roku 2017, odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (składanym w roku 2018) wynosi:

  • 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł
  •  1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł
  • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
  • - 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
Podstawa obliczenia podatku w złotych . . Podatek wynosi
Ponad Do . .
. 85 528 18 proc.
85 528 . 15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Zgodnie z nowymi przepisami w kolejnych latach kwota wolna od podatku będzie waloryzowana. Jej wysokość może się zmieniać m.in. z uwagi na wzrost kwoty odpowiadającej minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.