Sukcesywne zwiększanie dochodów podatkowych stało się czołowym zadaniem resortu finansów. Ostatnie miesiące upłynęły pod znakiem uszczelniania VAT dzięki wprowadzeniu jednolitego pliku kontrolnego czy zaostrzeniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzały projekty ustaw, których wprowadzenie ma sprzyjać także ściągalności podatku akcyzowego. Zmiany uderzą więc m.in. w branżę tytoniową.

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w sprawie szacunkowego wykonania budżetu w pierwszych 5 miesiącach 2017 roku. Zgodnie z komunikatem z 22 czerwca, dochody podatkowe wzrosły o 18,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku Największe wpływy do budżetu przynosi niezmiennie podatek od towarów i usług. W okresie od stycznia do maja bieżącego roku dochody z tytułu tego podatku wzrosły o 30 proc. Wpływy z akcyzy i podatku od gier były zaś wyższe o 3,9 proc. tj. około miliard złotych w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Wszystko wskazuje na to, że kwota ta będzie sukcesywnie rosła. Rząd chce bowiem podjąć kolejne kroki w celu uszczelnienia podatku akcyzowego.

E-papierosy z akcyzą

Projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym z dnia 14 czerwca 2017 roku ma rozszerzyć listę wyrobów akcyzowych o papierosy elektroniczne i tzw. liquidy do e-papierosów. Opodatkowane mają zostać także „tytoniowe wyroby nowatorskie”, które, jak uzasadnia ustawodawca, nie są papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej etc. Jak czytamy w uzasadnieniu, z uwagi na fakt, że wyroby nowatorskie są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych
zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia, projekt ustawy przewiduje objęcie tych wyrobów systemem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Dodatkowo opodatkowanie tych wyrobów podatkiem akcyzowym skutkować będzie objęciem ich obowiązkiem banderolowania. Z takiego rozwiązania skorzystała to tej pory m.in. Portugalia, Włochy, Grecja czy Wielka Brytania.

Kto zyska na kto straci na opodatkowaniu e-papierosów? Zyska - rzecz jasna – budżet. Jak przedstawiono w uzasadnieniu projektu, dzięki wprowadzeniu zmian wpływy z podatku akcyzowego mają wzrosnąć o 100 mln złotych każdego roku. W okresie 10 lat od wejścia w życie noweli, dochody budżetu państwa z tytułu akcyzy mają wzrosnąć o miliard złotych.
Producenci, importerzy, podmioty nabywające, wewnątrzwspólnotowo płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie już dziś mogą obawiać się obciążeń fiskalnych. Ustawodawca nie ukrywa, że wprowadzenie zmian w podatku akcyzowym spowoduje także wzrost liczby procedur, dokumentacji i czasu poświęconego na prowadzenie działalności, której przedmiotem są wyroby tytoniowe. Nie trudno zatem przewidzieć, że zmiana ta odbije się także na kieszeni konsumenta. Jak szacuje wnioskodawca, w przypadku przeniesienia przez podatników kosztów wprowadzenia akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych na konsumentów, dochody rozporządzalne konsumentów mogą ulec zmniejszeniu w ujęciu miesięcznym o około 50 zł (roczne o około 670 zł), przy średnim zużyciu płynu do papierosa elektronicznego na poziomie 20 mililitrów tygodniowo na konsumenta.

Projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym został skierowany do konsultacji publicznych. Jeśli w dalszych etapach legislacyjnych posłowie przyjmą projekt, zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Państwo przejmie kontrolę nad uprawą suszu tytoniowego

Opodatkowanie e-papierosów to nie jedyny sposób na zwiększenie wpływów akcyzowych do budżetu państwa. Projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym z 29 maja przewiduje zwiększenie dochodów o kolejny milion złotych rocznie. Celem jest walka z szarą strefą w obrocie wyrobami tytoniowymi dzięki kontroli nad uprawami suszu tytoniowego. Resort finansów wskazuje na problem produkcji wyrobów tytoniowych przez nielegalnie działające wytwórnie, co przekłada się na niższe wpływy należnych podatków do budżetu państwa.

Nowe przepisy ograniczają możliwość sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy. Uprawnione do tego będą jedynie podmioty prowadzące skład podatkowy lub pośredniczące podmioty tytoniowy, a nie jak dotychczas rolnicy. Rolnik będzie mógł dokonać sprzedaży suszu tytoniowego bez akcyzy jedynie podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, który zużywa susz tytoniowy do produkcji wyrobów tytoniowych, lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu. Rolnik wciąż będzie mógł sprzedać tytoń zagranicą, jednak będzie musiał opłacić podatek akcyzowy, a później będzie mógł ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów fiskalnych. Co więcej, producenci suszu tytoniowego będą musieli ubiegać się wpis do rejestru prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego. Nowelizacja zobliguje podmiotu dokonujące sprzedaży suszu tytoniowego także do przekazania corocznych sprawozdań dotyczących ich działalności. Wnioskodawca planuje, że projektowana ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Podstawa prawna:
Projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Projekt z dnia 29.05.2017 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw