Od 1 marca 2017 roku wydawaniem interpretacji indywidualnych zajmuje się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jak w realiach Krajowej Administracji Skarbowej rozwiewać wątpliwości w prawie podatkowym?

Głównym zadaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który funkcjonuje jako organ KAS, jest wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, co ma pozwolić na ujednolicenie wydawanych w obecnym stanie prawnym interpretacji, a tym samym przyczynić się do zwiększenia ich jakości. Mimo zapowiedzi tworzenia prostszego prawa podatkowego, wątpliwości podatników co do sposobów jego interpretacji a zarazem przyjętego przez nich postępowania wciąż są obecne.

O niejednoznaczności prawa podatkowego świadczą nie tylko uwzględnione w orzeczeniach sądowych i interpretacjach wątpliwości podatników, ale także badania. Opublikowany końcem minionego roku ranking Paying Taxes przedstawia kalkulację wszystkich obowiązkowych podatków i składek, jakie średniej wielkości spółka musi zapłacić w danym roku, oraz mierzy obciążenia administracyjne związane ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków, a także procedurami, które odbywają się po złożeniu deklaracji. Pod względem poziomu skomplikowania sytemu podatkowego Polska uplasowała się na 47 miejscu. Możemy jednak pochwalić się awansem o 11 pozycji w porównaniu do wyników z 2015 roku. Więcej szczegółów na temat raportu znajdziesz tutaj>>