statystyki

Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

autor: Marcin Szymankiewicz16.03.2017, 07:33; Aktualizacja: 16.03.2017, 17:20
kalkulator, tabela, podatki

Leasing operacyjny jest traktowany na gruncie VAT jako odpłatne świadczenie usługźródło: ShutterStock

Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 23a pkt 1 ustawy o PIT).

Jan Nowak (podatnik VAT czynny) prowadzący firmę zajmującą się produkcją wyrobów metalowych (dalej: przedsiębiorca) zawarł 1 marca 2017 r. z ABC sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego na obrabiarkę do metali (41 KŚT). Umowa leasingu została zawarta na 60 miesięcy. Maszyna będzie wykorzystywana do produkcji wyrobów przez zakład przedsiębiorcy. Wartość obrabiarki strony ustaliły na 61 500 zł, w tym VAT 11 500 zł.

W umowie leasingu strony ustaliły również czynsz inicjalny w wysokości 12 000 zł netto i opłatę administracyjną w wysokości 2000 zł netto. Czynsz miesięczny ma wynosić 1000 zł netto (łącznie 60 000 zł netto). Zgodnie z umową zapłata czynszu inicjalnego i opłaty administracyjnej warunkowały wydanie przedmiotu leasingu (są to opłaty samoistnie niezależne od czynszu leasingu) i musiały być opłacone przed wydaniem przedmiotu leasingu (obrabiarki do metali).

Umowa nie zawiera postanowień, że odpisów amortyzacyjnych w czasie jej trwania dokonuje korzystający. Przedsiębiorca dokonał zapłaty czynszu inicjalnego oraz opłaty administracyjnej 1 marca 2017 r. (przelewem na rachunek bankowy spółki ABC) i w tym dniu został mu wydany przedmiot leasingu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Termin płatności poszczególnych rat miesięcznych został określony z góry na 20. każdego danego miesiąca. Zapłaty czynszu za marzec 2017 r. przedsiębiorca dokonał 1 marca 2017 r. (przelewem na rachunek bankowy spółki ABC).

Spółka ABC fakturę dokumentującą czynsz inicjalny (12 000 zł netto plus VAT 2760 zł), opłatę manipulacyjną (2000 zł netto plus VAT 460 zł) i ratę leasingową za marzec 2016 r. (1000 zł netto plus VAT 460 zł) wystawiła 1 marca 2017 r. na łączną kwotę 18 450 zł, w tym VAT 3450 zł. 1 marca 2017 r. przedsiębiorca wpłacił również, zgodnie z postanowieniami umowy, kaucję gwarancyjną w wysokości 5000 zł. Kaucja ma być zwrócona korzystającemu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy leasingu. Na udokumentowanie pobranej kaucji spółka ABC wystawiła notę księgową 1 marca 2017 r. Powyższą fakturę i notę księgową przedsiębiorca otrzymał w marcu 2017 r. Jak powinien rozliczyć VAT i koszy uzyskania przychodu za marzec 2017 r.? Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym księgi rachunkowe i opodatkowanym podatkiem liniowym. VAT i zaliczki na PIT rozlicza za okresy miesięczne.

Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 23a pkt 1 ustawy o PIT).

Dwa warunki

Analiza art. 23b ust. 1 ustawy o PIT wskazuje, że z leasingiem operacyjnym w odniesieniu do środków trwałych – rzeczy ruchomych (np. maszyn) w sytuacji gdy korzystającym jest przedsiębiorca, będziemy mieli do czynienia, jeżeli:

●umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome,


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane