statystyki

Jak rozliczyć maszynę w leasingu operacyjnym u finansującego

autor: Marcin Szymankiewicz31.03.2017, 18:30
Przedmiotem opodatkowania CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 in principio ustawy o CIT)

Przedmiotem opodatkowania CIT jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 in principio ustawy o CIT)źródło: ShutterStock

ABC spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zawarła 1 marca 2017 r. z Janem Nowakiem (przedsiębiorcą, podatnikiem VAT czynnym) umowę leasingu operacyjnego na obrabiarkę do metali (41 KŚT). Umowa została zawarta na 60 miesięcy. Wartość obrabiarki strony ustaliły na 61 500 zł , w tym VAT 11 500 zł, z kolei czynsz inicjalny opiewa na 12 000 zł netto, a opłata administracyjna na 2000 zł netto.

Czynsz miesięczny ma wynosić 1000 zł netto (łącznie 60 000 zł netto). Zgodnie z umową zapłata czynszu inicjalnego i opłaty administracyjnej warunkowały wydanie przedmiotu leasingu (są to opłaty samoistnie niezależne od czynszu leasingu) i musiały być opłacone przed wydaniem przedmiotu leasingu. Umowa nie zawiera postanowień, że odpisów amortyzacyjnych w czasie jej trwania dokonuje korzystający. Nowak dokonał zapłaty czynszu inicjalnego oraz opłaty administracyjnej 1 marca 2017 r. i w tym dniu został mu wydany przedmiot leasingu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Termin płatności poszczególnych rat miesięcznych został określony z góry na 20. każdego danego miesiąca. Zapłaty czynszu za marzec 2017 r. korzystający dokonał 15 marca 2017 r. Spółka ABC fakturę dokumentującą czynsz inicjalny (12 000 zł neto plus VAT 2760 zł), opłatę manipulacyjną (2000 zł netto plus VAT 460 zł) i ratę leasingową za marzec 2017 r. (1000 zł netto plus VAT 230 zł) wystawiła 1 marca 2017 r. na łączną kwotę 18 450 zł, w tym VAT 3450 zł. 1 marca 2017 r. Nowak wpłacił również, zgodnie z postanowieniami umowy, kaucję gwarancyjną w wysokości 5000 zł. Kaucja ma być zwrócona korzystającemu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy leasingu. Na udokumentowanie pobranej kaucji spółka ABC wystawiła notę księgową 1 marca 2017 r. Jak spółka ABC powinna rozliczyć VAT i przychody za marzec 2017 r.? Spółka ABC VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Spółka zaliczyła obrabiarkę do metali do środków trwałych 28 lutego 2017 r. Będzie amortyzowana metodą liniową z zastosowaniem ustawowej stawki amortyzacyjnej. Spółka ABC nie spełnia definicji małego podatnika CIT. Rokiem podatkowym spółki ABC jest rok kalendarzowy.

Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 17a pkt 1 ustawy o CIT).

Analiza art. 17b ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że z leasingiem operacyjnym w odniesieniu do środków trwałych (rzeczy ruchomych, np. maszyn) w sytuacji, gdy korzystającym będzie przedsiębiorca (tak jak Jan Nowak), będziemy mieli do czynienia, jeżeli:

wumowa leasingu została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome;

wsuma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszona o należny VAT odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

Roczna stawka amortyzacyjna na obrabiarki do metali (41 KŚT) wynosi 14 proc. Okres amortyzacji wyniesie zatem nieco ponad 7 lat (86 miesięcy). Przedmiotowa umowa leasingu została zawarta na okres 5 lat (60 miesięcy), który przekracza 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji wymaganego do uznania umowy za umowę leasingu operacyjnego. Przez normatywny okres amortyzacji rozumie się w odniesieniu do środków trwałych okres, w którym odpisy amortyzacyjne wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych zrównują się z wartością początkową środków trwałych (art. 17a pkt 4 lit. a ustawy o CIT). Suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszona o należny VAT wynosi łącznie 74 000 zł [12 000 zł (czynsz inicjalny) + 2000 zł (opłata manipulacyjna) + 1000 zł x 60 miesięcy (suma wszystkich rat)]. Przekracza zatem wartość początkową obrabiarki do metali. Rozumiem, że wartość początkowa tej obrabiarki odpowiada jej wartości netto, tj. 50 000 zł. Stosownie do art. 17j ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, do sumy opłat ustalonych w umowie leasingu nie zalicza się kaucji określonej w umowie leasingu, wpłaconej finansującemu przez korzystającego. Kwota pobranej kaucji w wysokości 5000 zł nie została uwzględniona w powyższych wyliczeniach.

Zatem zawarta przez spółkę ABC z Janem Nowakiem umowa leasingu obrabiarki do metali stanowi umowę leasingu operacyjnego. Rozumiem, że nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17b ust. 2 ustawy o CIT skutkujące koniecznością zakwalifikowania umowy do umowy leasingu finansowego.

Przychody finansującego


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (5)

  • Marcin B.(2017-11-16 11:41) Zgłoś naruszenie 10

    Leasing rzeczywiście się teraz bardzo opłaca, szczególnie jak masz małą firmę. O nic się nie martwisz, usługi masz po stronie firmy która leasinguje, masz dobry samochód w dość niskiej cenie. LeasePlan tak ma na przykład, maksymalnie ułatwili procedurę leasingu

    Pokaż odpowiedzi (4)Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane