Kolejna grupa podatników będzie musiała płacić VAT w ciągu 5 dni od sprowadzenia do Polski z innego kraju członkowskiego UE komponentów do wytwarzania swoich produktów.
O zmianach w pakiecie paliwowym poinformował we wczorajszym wywiadzie dla DGP wiceminister finansów Wiesław Jasiński. Wyjaśnił, że dotychczasowa definicja paliw silnikowych, zawarta w ustawach o VAT oraz o podatku akcyzowym, zostanie dostosowana do definicji paliw ciekłych w prawie energetycznym.
Będzie to miało przełożenie na obowiązki kolejnych podmiotów w zakresie przyspieszonej płatności VAT.