W efekcie wprowadzenia tzw. "pakietu paliwowego" wzrosły wpływy budżetu z tytułu akcyzy i VAT. Po wstępnych danych za sierpnień, MF ocenia, że wpływy te mogą być co najmniej 200 mln zł miesięcznie wyższe z tytułu sprzedaży paliw płynnych, co oznacza ok. 2,4 mld zł rocznie - poinformowało MF w komunikacie.

"Wzrosła skokowo sprzedaż paliw odnotowywana przez krajowe rafinerie (w przypadku Grupy Lotos według zarządu spółki o dwadzieścia procent, PKN Orlen nie podał jeszcze danych) – jednocześnie według Służby Celnej zmalał przywóz paliw zza wschodniej granicy. 26 września dane o wzroście sprzedaży paliw przekazała także Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego" - napisano w komunikacie.

POPiHN ocenił wcześniej, że działania MF w celu ograniczenia szarej strefy w sektorze paliwowym przyniosły oczekiwany skutek, a dzięki wdrożeniu pakietu paliwowego wpływy do budżetu państwa wzrosną o "kilka miliardów złotych".

Reklama

Jak podano, popyt dla trzech głównych gatunków paliw wzrósł rok do roku o ponad 14 proc.

Z początkiem sierpnia wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy - nowelizacja ustawy o VAT, ustawy o akcyzie, Prawa energetycznego i ustawy o zapasach paliw, służące uszczelnieniu poboru VAT. Zmiana ma m.in. być narzędziem w skutecznej walce z przestępcami sprowadzającymi paliwa z innych krajów UE. Zmiany dotyczą poboru VAT w transakcjach paliwowych wewnątrz UE oraz koncesjonowania obrotu paliwami z zagranicą. Ma na tym zyskać budżet i krajowi sprzedawcy paliw.