Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą i odbiera np. 500 litrów paliwa, powinien potwierdzić transakcję w systemie SENT – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Podkreśliło jednak, że będą to sytuacje wyjątkowe. Co do zasady wejście w życie od 18 kwietnia tego roku tzw. pakietu przewozowego niczego nie zmieni w sytuacji mieszkańców wsi.
Chodzi o ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708). Pozwala ona fiskusowi śledzić transport na terytorium naszego kraju tzw. towarów wrażliwych (m.in. paliw, alkoholu skażonego, suszu tytoniowego). W odniesieniu do paliw i alkoholu ustawa ma zastosowanie jedynie do przewozów powyżej 500 litrów (limit ten wynika z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy).
Obowiązki związane z monitorowaniem nałożono zarówno na przedsiębiorców wysyłających, jak i odbierających towary. Ci pierwsi przy wysyłce towaru powinni wprowadzać wiele szczegółowych danych do elektronicznego rejestru SENT. Podmioty odbierające towar powinny potwierdzać jego otrzymanie (najpóźniej w następnym dniu roboczym). Dane zgromadzone w rejestrze SENT fiskus wykorzystuje do analizy, czy nie doszło do podatkowego oszustwa.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła uwagę na to, że wielu zainteresowanych może spełniać definicję podmiotów odbierających, ponieważ zamawia i odbiera paliwa silnikowe objęte monitorowaniem. Nie jest więc jasne, czy i oni nie powinni potwierdzać takich transakcji w rejestrze SENT.
W piśmie do ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego Krajowa Rada przypomniała, że zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy podmiot odbierający zdefiniowano jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą.
Z ustawy wynika, że działalność rolna (na przykład hodowla zwierząt czy roślin) nie jest uważana za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Krajowa Rada uznała zatem, że z uwagi na specyfikę swojej działalności rolnicy w ogóle nie powinni podlegać pakietowi przewozowemu.
Z podobnym pytaniem redakcja DGP zwróciła się do Ministerstwa Finansów. W odpowiedzi resort finansów wyjaśnił, że nowe obowiązki obejmą tylko tych rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą i w jej ramach będą odbierać ponad 500 litrów paliwa. W takim wypadku mają obowiązek potwierdzić dostawę w elektronicznym rejestrze SENT. Aby do zrobić, powinni najpierw zarejestrować konto na platformie PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (usługa e-Klient). Sposoby takiej rejestracji opisywaliśmy szczegółowo w DGP 53/2017 „Do pakietu przewozowego trzeba się już przygotować”.
Losy pakietu przewozowego rozstrzygną się w Brukseli
Komisja Europejska potwierdziła DGP, że otrzymała i już analizuje treść skargi, jaką 18 kwietnia tego roku na pakiet przewozowy złożyło holenderskie stowarzyszenie przewoźników TLN. Organizacja zarzuciła polskim przepisom m.in. dyskryminowanie zagranicznych przewoźników i naruszenie unijnej zasady swobody przepływu towarów.