To oznacza, że wbrew stanowisku podatnika Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa oraz Politechnika Śląska, Akademika Sztuk Pięknych w Katowicach i Komisja do spraw etyki w Państwowej Akademii Nauk nie muszą płacić do budżetu siedemdziesiąt jeden bilionów siedemnaście miliardów dwieście czterdzieści milionów złotych zaległego podatku.

To już druga interpretacja w której podatnik domagał się tak dużych kwot PCC za samo złożenie pisma do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W obu wnioskach wyjaśniał, że występuje jako osoba trzecia. Powoływał się na fałszowane dokumenty, których skutkiem jest obowiązek zapłaty PCC i podkreślał, że on sam tak wysokiej daniny zapłacić nie może.
W odpowiedzi dyrektor katowickiej izby wyjaśnił tylko, że samo złożenie pism do instytucji państwowych i uczelni wyższych nie jest opodatkowane PCC.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lutego 2015 r. (nr IBPBII/1/436-339/14/MZ) i 14 stycznia 2015 r. (nr IBPBII/1/436-323/14/MZ)