Od wczoraj mechanizmem odwrotnego obciążenia objęty jest obrót notebookami, tabletami, smartfonami i konsolami do gier (wymienionymi w załączniku nr 11 ustawy o VAT). Jeżeli łączna sprzedaż na rzecz czynnego podatnika VAT (nie obejmuje to zakupów dokonywanych przez osoby niebędące przedsiębiorcami) w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł (bez VAT), wówczas z fiskusem rozliczy się nabywca, i to od pierwszej transakcji.
Z wyjaśnień resortu wynika, że te zasady mogą dotyczyć też całych zestawów. Jak twierdzi ministerstwo, decyduje klasyfikacja PKWiU, bo wyznacza zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (towary wymienione w załączniku 11 ustawy o VAT są klasyfikowane w ten sposób). Należy wziąć też pod uwagę „Reguły ogólne interpretacji Nomenklatury Scalonej” (NS jest ściśle powiązana z PKWiU), a także „Wytyczne dotyczące klasyfikacji w NC towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej” wprowadzone rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 2013 r. (Dz.Urz. UE 2013/C 105/01). Każdy zestaw trzeba więc analizować oddzielnie.
Resort próbuje to wyjaśnić na przykładach. I tak komputery przenośne sprzedawane łącznie z modemem i routerem, myszką, klawiaturą, etui oraz zainstalowanym dodatkowym oprogramowaniem są objęte grupowaniem PKWiU 26.2011.0. Dlatego ich dostawa w całości objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia (jeżeli transakcja przekroczy limit). Tak samo jest w przypadku telefonu komórkowego ze słuchawkami i ładowarką (PKWiU 26.30.22.0) lub konsoli do gier z zainstalowaną grą (PKWiU 26.40.60.0).
Jednak już komórek pakowanych razem z zegarkami typu smartwatch – na podstawie reguł dotyczących klasyfikacji statystycznej – nie można uznać za zestaw. W takim przypadku do dostawy telefonów komórkowych (PKWiU 26.30.22.0) stosuje się mechanizm odwróconego obciążenia (jeśli transakcja przekracza określony limit kwotowy), a do smartwatchów (PKWiU 26.30.23.0) zasady ogólne. Oddzielnie rozlicza się też telefon komórkowy z opaską typu smartband lub sprzedawany z akcesoriami (etui, uchwytem czy ładowarką do samochodu), a także konsolę z grą, która nie jest zainstalowana, np. na płycie.