Od 26 czerwca działa usługa „Sprawdź status podmiotu VAT”. Będzie można sprawdzić, czy jest on podatnikiem czynnym, czy zwolnionym.
Dziś można jedynie weryfikować kontrahenta, czy jest on zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych (jako podatnik VAT UE).
Jak nas poinformował resort, nowa usługa jest oferowana na Portalu Podatkowym w ogólnodostępnej części. Po wpisaniu NIP otrzymamy informację, czy podmiot posługujący się tym numerem jest w ogóle podatnikiem VAT, a dodatkowo – czy jest on podatnikiem czynnym, czy zwolnionym. To ważne m.in. dla przedsiębiorców sprzedających towary objęte odwrotnym obciążeniem, takie jak np. złom, pręty stalowe, a od 1 lipca br. także złoto, blachy, notebooki, tablety, smartfony, konsole do gier (wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT).
Od 1 lipca br. mechanizm będzie miał zastosowanie tylko w obrocie z czynnymi podatnikami VAT. To oznacza, że jeśli firma wystawi fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie” , a kupujący okaże się podatnikiem zwolnionym, to obowiązek rozliczenia podatku będzie ciążył na sprzedawcy.
O tym, jak w tym celu weryfikować klientów, mówił także wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską nr 32879. Wyjaśnił, że oprócz korzystania z wyszukiwarki podatników VAT sprzedawca będzie mógł sięgnąć także po procedurę przewidzianą w art. 96 ust. 13 ustawy o VAT. Przewiduje ona, że zainteresowany może złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o informacje, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy zwolniony.
Problem może być jednak z weryfikacją osób, które składają zamówienie, podszywając się za przedstawiciela firmy, która jest czynnym podatnikiem VAT.
W takiej sytuacji – jak stwierdził Jarosław Neneman – może być konieczna analiza rejestrów, w których są ujmowane dane dotyczące przedsiębiorców. Chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy (wyszukiwarka dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości) lub Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej.
Jeżeli natomiast w imieniu podatnika zgłasza się do sprzedawcy upoważniony do zakupu towarów pracownik (takie upoważnienie nie jest ujawniane w rejestrach), wówczas sprzedawca może żądać dokumentów potwierdzających takie uprawnienie – wskazał wiceminister.