Podatnik nie może zastosować procedury VAT-marża, jeżeli przed odsprzedażą telefonów jedynie sprawdził, czy działają i zaktualizował oprogramowanie – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który za pośrednictwem internetu kupował nowe telefony komórkowe i tablety, następnie je rozpakowywał, sprawdzał, czy działają, aktualizował oprogramowanie, wgrywał aplikacje, a następnie je sprzedawał.
Spór sprowadzał się do tego, czy nadal były to jeszcze towary nowe, czy już używane. W tym drugim przypadku podatnik mógłby przy ich odsprzedaży stosować procedurę VAT-marża, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Zdecydowana większość nabywców stwierdziła, że dostarczone im telefony i tablety były nowe, kompletnie wyposażone i oryginalnie zapakowane. Jedynie pięć osób spośród 148 wskazało, że nosiły one ślady użytkowania. Ponadto, podczas kontroli, organy wykazały, że przedsiębiorca kupował telefony za pośrednictwem portalu aukcyjnego oraz od innych nieujawnionych podmiotów. Wprawdzie podatnik wskazał od kogo, ale zdaniem organów były to podmioty nieistniejące. Był to jeszcze jeden powód, by odmówić mu prawa do opodatkowania według procedury VAT-marża. W związku z tym organy podatkowe nakazały przedsiębiorcy zapłacić podatek według zasad ogólnych.
Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że podatnik nie spełnił przesłanek z art. 120 ust. 1 pkt 4 oraz art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Samo tylko przygotowanie telefonów do sprzedaży oraz sprawdzenie, czy działają, a nawet wykonywanie z nich połączeń, nie oznacza, że przez to stają się one towarami używanymi – stwierdził sąd. Jego zdaniem podatnik powinien wykazać, że kupił telefony używane, a nie tylko twierdzić, że powinny one zostać uznane za takie na skutek jego działań.
Wątpliwości co do tego, że przedsiębiorca nie sprzedawał telefonów używanych, nie miał także NSA. – Trudno uznać, że każdy telefon otwierał i używał. Nie można też przyjąć, że nabywał je od osób wymienionych w art. 120 ust. 1 ustawy o VAT – stwierdziła sędzia Barbara Wasilewska.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 lipca 2015 r., sygn. akt I FSK 432/14.