Od wczoraj mechanizmem odwrotnego obciążenia objęty jest obrót notebookami, tabletami, smartfonami i konsolami do gier (wymienionymi w załączniku nr 11 ustawy o VAT). Jeżeli łączna sprzedaż na rzecz czynnego podatnika VAT (nie obejmuje to zakupów dokonywanych przez osoby niebędące przedsiębiorcami) w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł (bez VAT), wówczas z fiskusem rozliczy się nabywca, i to od pierwszej transakcji.
Z wyjaśnień resortu wynika, że te zasady mogą dotyczyć też całych zestawów. Jak twierdzi ministerstwo, decyduje klasyfikacja PKWiU, bo wyznacza zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (towary wymienione w załączniku 11 ustawy o VAT są klasyfikowane w ten sposób). Należy wziąć też pod uwagę „Reguły ogólne interpretacji Nomenklatury Scalonej” (NS jest ściśle powiązana z PKWiU), a także „Wytyczne dotyczące klasyfikacji w NC towarów pakowanych w zestawy do sprzedaży detalicznej” wprowadzone rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 2013 r. (Dz.Urz. UE 2013/C 105/01). Każdy zestaw trzeba więc analizować oddzielnie.