Przedsiębiorca musi zapłacić VAT, jeśli pustą fakturę wystawił pracownik pełnomocnika, umocowanego przez tegoż przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej – orzekł wczoraj NSA.
Spór w tej sprawie toczył z fiskusem mężczyzna zajmujący się kupnem i sprzedażą maszyn. Nie prowadził tej działalności osobiście, tylko udzielił bardzo szerokiego pełnomocnictwa innej osobie. Upoważnił ją do zawierania umów handlowych, dysponowania pieniędzmi na rachunkach bankowych, wystawiania faktur, składania deklaracji podatkowych i oświadczeń w swoim imieniu.
Problemy zaczęły się, gdy naczelnik jednego z poznańskich urzędów skarbowych skontrolował rozliczenia firmy i ustalił, że nie kupiła ona maszyny ani jej nie odsprzedała. Okazało się, że obie transakcje sfingował pracownik pełnomocnika, a ten ostatni ujął je w deklaracji VAT złożonej w imieniu firmy podatnika.