Nawet o 100 proc. może wzrosnąć wynagrodzenie doradców podatkowych za reprezentację przed sądami administracyjnymi – wynika z projektów dwóch rozporządzeń opublikowanych wczoraj przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Oznaczałoby to ujednolicenie stawek dla wszystkich pełnomocników broniących podatnika przed sądami administracyjnymi: doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.
Resort uzasadnia zmianę tym, że stawki doradców nie były podnoszone od 2011 r., czyli odkąd weszło w życie poprzednie rozporządzenie (Dz.U. z 2011 r. poz. 153). Wskutek tego sądy zasądzały na rzecz doradców podatkowych, czy to w zwykłym postępowaniu, czy gdy bronili oni podatnika z urzędu, niższe stawki niż otrzymywał radca prawny bądź adwokat wykonujący tę samą pracę.
Zmiana spowoduje, że stawki doradców podatkowych wzrosną o 50 proc. za reprezentowanie klienta przed wojewódzkim sądem administracyjnym, gdy spór toczy się o pieniądze (stawki są różne w zależności od wartości przedmiotu sprawy). W pozostałych sytuacjach, a także za reprezentowanie klienta przed NSA wynagrodzenie doradcy wzrośnie nawet o 100 proc.
Pojawią się też nowe stawki – gdy wartość przedmiotu sporu będzie wyjątkowo wysoka (odpowiednio powyżej 2 mln zł i 5 mln zł), a spór wyjątkowo skomplikowany. Podobnie jest już dziś u radców prawnych i adwokatów.
Stawki doradcy za reprezentację przed WSA wyniosą zatem – w zależności od wartości sporu:
● do 500 zł – 90 zł przy zwykłym postępowaniu i 60 zł przy sprawie z urzędu;
● do 1500 zł – 270 zł przy zwykłym postępowaniu i 180 zł przy sprawie z urzędu;
● do 5 tys. zł – 900 zł przy zwykłym postępowaniu i 600 zł przy sprawie z urzędu;
● do 10 tys. zł – 1800 zł przy zwykłym postępowaniu i 1200 zł przy sprawie z urzędu;
● do 50 tys. zł – 3600 zł przy zwykłym postępowaniu i 2400 zł przy sprawie z urzędu;
● do 200 tys. zł – 5400 zł przy zwykłym postępowa- niu i 3600 zł przy sprawie z urzędu;
● do 2 mln zł – 10 800 zł przy zwykłym postępowaniu i 7200 zł przy sprawie z urzędu;
● do 5 mln zł – 15 tys. zł przy zwykłym postępowaniu i 10 tys. zł przy sprawie z urzędu;
● powyżej 5 mln zł – 25 tys. zł przy zwykłym postępowaniu i 16 600 zł przy sprawie z urzędu;
● w pozostałych sprawach 480 zł przy zwykłym postępowaniu i 240 zł przy sprawie z urzędu.
Doradcy, który podejmie się reprezentacji klienta przed NSA, przysługiwać będzie zasadniczo 75 proc. stawki zainkasowanej przed WSA. Jeśli przejmie sprawę na etapie sądu kasacyjnego od innego eksperta, to otrzyma 100 proc. stawki z I instancji.
Zasądzone kwoty nie będą mogły być niższe niż 240 zł w zwykłym postępowaniu i 120 zł przy obronie z urzędu.
Wszystkie podane stawki są podstawowe. Nie zmieni się zasada, zgodnie z którą doradca działający w zwykłym postępowaniu będzie mógł otrzymać maksymalnie ich sześciokrotność, ale nie więcej niż wynosi wartość przedmiotu sporu.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie: – wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
– ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu.
Oba są w konsultacjach publicznych.