Zmiana opon na zimowe, przegląd techniczny czy wymiana oleju. Takie wydatki można wrzucić w koszty. Są one bowiem związane z normalnym użytkowaniem auta. Ale wyposażenie pojazdu w supernowoczesny sprzęt audio wymaga amortyzacji.
Czy wymiana opon jest kosztem
Pan Zenon planuje wymienić opony w samochodzie używanym do celów służbowych. Czy koszt związany z zakupem nowych opon będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych?
TAK
Wydatek na kupno opon zimowych do samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych jest kosztem uzyskania przychodów działalności. Jest to bowiem wydatek związany z eksploatacją samochodu służbowego, a tego rodzaju wydatki mogą być kosztem uzyskania przychodów.
Pan Zenon może zaliczyć ten wydatek bezpośrednio do kosztów podatkowych. Nie trzeba ich amortyzować. Nie powiększają one również wartości początkowej środka trwałego, czyli samochodu. Zakup opon zimowych nie stanowi bowiem ulepszenia auta, ponieważ nie powoduje podwyższenia jego wartości użytkowej. Nie ma też wątpliwości, że jest to wydatek związany z prowadzeniem przez pana Zenona działalności gospodarczej.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy zmianę kół można zaliczyć do kosztów
Pan Wacław prowadzi jednoosobową działalność, do której wprowadził samochód osobowy. Obecnie planuje wymianę kół. Są one na stanie firmy, chodzi jedynie o ich wymianę – na zimowe. Czy koszt wymiany też mogę wrzucić do kosztów – pyta czytelnik.
TAK
Koszt wymiany kół, podobnie jak ich zakup do samochodu wprowadzonego do działalności gospodarczej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma bowiem wątpliwości, że jest to tzw. wydatek eksploatacyjny samochodu. Mało tego, jest on związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy eksploatacja auta prywatnego podnosi koszty
Pan Mirosław prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ma prywatny samochód, który wykorzystuje również do działalności biznesowej, ale nie wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Czy wydatki związane z eksploatacją pojazdu może zaliczyć do kosztów podatkowych?
TAK
Jednak w przypadku niewprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych można ująć wydatki związane z bieżącą jego eksploatacją do działalności gospodarczej w kosztach uzyskania przychodów jedynie do wysokości limitu tzw. kilometrówki. Kosztem podatkowym nie mogą być wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu.
Stawki kilometrówki określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Dla samochodu osobowego są one uzależnione od pojemności skokowej silnika i wynoszą:
wdla aut z silnikiem do 900 cm3 – 0,5214 zł za 1 kilometr przebiegu pojazdu,
wdla aut z silnikiem powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
Co istotne, przepisy wymagają, aby ustalać faktyczny przebieg samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji.
Jeśli więc wydatki eksploatacyjne przekraczają limity kilometrówki, pan Mirosław nie będzie mógł ich zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności – w tej części, która je przekracza.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Par. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.).
Czy przegląd samochodu pomniejszy przychód
Pani Joanna ma własną firmę, a w środkach trwałych auto osobowe. Jeździ nim już dwa lata i dotąd nie zrobiła przeglądu – wymiany oleju, filtrów, tarcz hamulcowych, płynów eksploatacyjnych. Czy wydatek na przegląd w autoryzowanej stacji obsługi może zaliczyć do kosztów?
TAK
W zasadzie wszystkie wydatki związane z normalnym użytkowaniem samochodu firmowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Należy do nich zaliczyć m.in. przegląd samochodu, który polega na wymianie oleju, płynów eksploatacyjnych (np. hamulcowego, do chłodnicy), filtrów (oleju, paliwa, przeciwpyłkowego i in.), płynu do spryskiwacza. Są to wszystko wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pojazdu. Kolejne to np. koszty drobnych napraw i remontów auta, a także przeglądy techniczne (do dowodu rejestracyjnego), niezbędne do dopuszczenia samochodu do ruchu drogowego.
Powyższe wydatki pani Joanna może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie trzeba ich więc amortyzować. Nie ma również znaczenia, czy zrobi przegląd pojazdu służbowego w autoryzowanej stacji obsługi, czy też w prywatnym warsztacie. Trzeba jednak pamiętać o udokumentowaniu wydatków, najlepiej fakturą. Kosztem mogą być jedynie te legalnie poniesione i udokumentowane.
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy montaż instalacji gazowej jest kosztem
Pan Michał prowadzi mikrofirmę. Ma w niej samochód, ale jego eksploatacja sporo kosztuje. Chciałby w nim zamontować instalację gazową. Czy taki wydatek będzie mógł zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? Montaż będzie kosztował ok. 4 tys. zł.
NIE
Niewątpliwie montaż instalacji gazowej będzie ulepszeniem środka trwałego, czyli samochodu. Zmienią się bowiem jego cechy użytkowe. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT takiego wydatku nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ jednak w praktyce powiększy on wartość początkową środka trwałego, oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł powiększyć odpisy amortyzacyjne dotyczące samochodu. Będzie zatem mógł zaliczyć wydatek na instalację gazową do kosztów pośrednio, w comiesięcznych ratach.
Co ważne jednak, kosztem będą odpisy z tytułu zużycia środków trwałych, pod warunkiem że zostały prawidłowo rozliczone.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy zakup sprzętu audio będzie kosztem
Biznes pana Marcina rozwija się w najlepsze. W związku z tym, że sporo jeździ po kraju, na różnego rodzaju spotkania firmowe, chce wyposażyć swój samochód służbowy w nowy sprzęt audio, znacznie wykraczający ponad standardowe wyposażenie. Czy może taki wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
NIE
Kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki związane z normalną eksploatacją samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych (lub niewprowadzonego – wtedy obowiązują limity kilometrówki). Takim wydatkiem jest przykładowo naprawa radia zainstalowanego przez producenta w samochodzie. Nie może nim być jednak wyposażenie auta w ponadstandardowy sprzęt audio, ponieważ wydatek taki jest traktowany przez fiskusa jako ulepszenie środka trwałego. W efekcie nie można go bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bowiem zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, wydatki na ulepszenie środków trwałych, które powiększają ich wartość, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie zaś z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł.
Co więcej, wydatki te muszą powodować wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzone w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.
Różnica między remontem a ulepszeniem środków trwałych jest taka, że remont pozwala jedynie na podtrzymanie lub odtworzenie wartości użytkowej, a ulepszenie powoduje zmianę cech użytkowych.
Nie ma wątpliwości, że ponadstandardowy sprzęt audio będzie ulepszeniem.
Podstawa prawna
Art. 22g ust. 17, art. 23 ust 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).