Wiele zamieszania wprowadziła ostatnio interpretacja indywidualna z 14 grudnia 2015 r., nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3, w której dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zwrot wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do służbowych wyjazdów nie jest w ogóle przychodem pracowników. To pozytywne dla podatników stanowisko było zaskakujące, gdyż do tej pory fiskus był odmiennego zdania (z wyjątkami dla szczególnych grup pracowniczych). Niestety interpretacja ta została już usunięta z ministerialnej bazy, a Ministerstwo Finansów zapowiada, że zostanie poddana wnikliwej analizie.
Jednak w sukurs podatnikom przyszedł Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z 15 kwietnia 2016 r. (sygn. akt akt II FSK 635/14) uznał, że zwrot wydatków za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych nie jest przychodem pracownika.
Kolejna wątpliwość dotyczy np. posiłków spożywanych przez pracowników w trakcie podróży służbowych. Tu kształtuje się niekorzystna dla podatników linia orzecznicza. Sądy stają po stronie fiskusa i uznają, że zwrot kosztów wyżywienia jest zwolniony z PIT tylko do wysokości diet. Przykładem takiego stanowiska może być niedawny wyrok NSA (z 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 416/14).