Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe odliczyły w 2014 r. od przychodów łącznie 4,76 biliona złotych. To prawie tyle co trzykrotny PKB Polski. Fiskus dostał z CIT jedynie 30 mld zł.
Ministerstwo Finansów podaje dane o przychodach i kosztach podatników CIT (ponad 434 tys. podmiotów) w corocznym raporcie. Najnowszy dotyczy 2014 r. (dane za 2015 r. zostaną opublikowane dopiero we wrześniu). Wynika z niego, że przychody m.in. spółek posiadających osobowość prawną, w tym podatkowych grup kapitałowych, a także instytucji finansowych (np. banków, ubezpieczycieli) wyniosły 4,97 bln zł, a koszty uzyskania przychodów 4,76 bln zł.
Skala kosztów