Od przychodów z najmu i podnajmu miejsca na elewacjach i billboardach nie można płacić ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Z pytaniem wystąpiła właścicielka budynku handlowo-usługowego. Zamierzała go wynajmować wraz z przynależnym do niego parkingiem głównie podmiotom gospodarczym. Za pozyskiwanie najemców miała być odpowiedzialna firma profesjonalnie zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Inna firma miałaby zarządzać obiektem. Po potrąceniu kosztów związanych z eksploatacją przelewałaby ona czynsz najmu na rachunek podatniczki.
Oprócz tego kobieta postanowiła wynajmować powierzchnie reklamowe na billboardach, elewacjach budynków, płotach itp., znajdujących się zarówno na terenie jej własnej nieruchomości, jak i obcych, które zamierzała wynajmować od innych podmiotów. Za pozyskiwanie najemców powierzchni reklamowych, a także za obsługę zawartych z nimi umów, również byłaby odpowiedzialna firma specjalizującą się w tego typu usługach.
Kobieta liczyła na to, że od całości przychodów będzie mogła płacić fiskusowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (według stawki 8,5 proc.). Tłumaczyła, że zarówno budynek, jak i powierzchnie reklamowe będzie wynajmowała poza działalnością gospodarczą.
Reklama
Nie do końca zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że podatniczka może płacić ryczałt tylko od przychodów z najmu nieruchomości wraz z parkingiem (według stawki 8,5 proc.). Tylko ten najem można bowiem traktować jako prywatny. Nie może natomiast stosować tej formy opodatkowania do przychodów z najmu powierzchni reklamowych, bo w tym wypadku uzyska przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Organ zwrócił uwagę na to, że podatniczka będzie udostępniać powierzchnie reklamowe na terenie nie tylko własnej nieruchomości, lecz i cudzych, wynajętych w tym celu od innych podmiotów. To – zdaniem dyrektora IS – wymaga zaplanowania i podjęcia wielu działań, takich jak poszukiwanie i wybór odpowiednich powierzchni reklamowych, zawarcie stosownych umów i ich rozliczanie, poszukiwanie najemców i zawieranie z nimi umów oraz ich rozliczanie. – Wykonywanie tego typu czynności wskazuje bezsprzecznie na prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i profesjonalny – stwierdził organ.
Dodał, że zlecenie niektórych czynności firmie zewnętrznej (takich jak pozyskiwanie najemców, obsługa umów oraz ich rozliczanie) nie świadczy o tym, że podatniczka nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. W przeciwnym razie każdy podmiot gospodarczy, korzystający w głównej mierze z usług podwykonawców, nie prowadziłby działalności gospodarczej, co oczywiście należałoby uznać za absurdalne – skwitował organ.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 26 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.484.2016.1.ZK