Trzeba liczyć się z tym, że nie każde dochody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Ryczałtem nie można opodatkować m.in. prowadzenia aptek, prowadzenia lombardu czy produkcji wyrobów akcyzowych. Tego rodzaju działalność musi być opodatkowania na zasadach ogólnych.

Jaką formę opodatkowania PIT wybrać

I. Wybierając zasady ogólne, przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W księdze wpisuje się wszystkie przychody i wydatki przedsiębiorcy. Na ich podstawie łatwo wyliczyć dochód będący podstawą opodatkowania.
Zaletą opodatkowania na zasadach ogólnych jest możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodu i w ten sposób zmniejszania podstawy opodatkowania. Przedsiębiorca może korzystać z ulg i odliczeń podatkowych oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Podatek płaci się według skali podatkowej, a więc według stawki 18 proc. lub 32 proc.