Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego jest dopuszczalne i nie należy do rzadkości. Operacja staje się jednak unikalna, gdy jej wartość wynosi ponad 5,6 mld zł. A z takim niecodziennym zdarzeniem możemy mieć do czynienia już w najbliższy poniedziałek.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna ma zdecydować 5 września 2016 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego o 5,61 mld zł. Pieniądze mają pochodzić z kapitału zapasowego spółki.
Dodatkowo nietypowe jest to, że podatek od podwyższenia kapitału zakładowego będzie również sfinansowany z kapitału zapasowego. Z podatkowego punktu widzenia operacja jest więc tym bardziej ciekawa. Świadczy o tym choćby to, że PGE Polska Grupa Energetyczna wystąpiła w tej sprawie o interpretację indywidualną. Nie bez kozery będzie dodać, że Skarb Państwa jest w tej spółce akcjonariuszem większościowym - ma 58,39 proc. udziału w kapitale zakładowym. I jest zwolniony z podatku dochodowego.