Przedsiębiorcy, którzy próbują zaskarbić sobie względy lokalnej społeczności , nie mogą liczyć na jednomyślność sądów.
Czym jest CSR? To szeroko rozumiane działania na rzecz środowiska i mieszkańców. Przedsiębiorcy kreują w ten sposób wizerunek swoich firm jako zorientowanych nie tylko na zysk, ale także interes społeczności. Chociażby budują place zabaw, organizują szkolenia dla personelu szpitala lub ogłaszają konkursy dla dzieci. Społeczna odpowiedzialność biznesu (tj. CSR – corporate social responsibility) to stosunkowo nowy trend w Polsce. Już teraz rodzi jednak wiele wątpliwości na gruncie podatkowym.
Jeszcze nie tak dawno sądy i fiskus bardziej przychylnie patrzyły na takie praktyki. Wskazywały, że działania marketingowe mają pośrednie przełożenie na obroty firm, a dobry wizerunek przyczynia się do ich ogólnego funkcjonowania.