Rozmowa z Piotrem Nowakiem, nowym wiceministrem finansów odpowiedzialnym m.in. za rachunkowość.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>>

Polska musi dostosować ustawę o rachunkowości do zmian w przepisach unijnych. Czy oprócz tego będą też inne zmiany w tej ustawie, a może powstanie nowa ustawa o rachunkowości? Czy rozważane jest rozszerzenie katalogu jednostek stosujących obligatoryjnie lub fakultatywnie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ograniczenie obowiązku poddawania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta?