statystyki

Czekają nas kolejne zmiany w prawie bilansowym

autor: Piotr Nowak07.03.2016, 10:11; Aktualizacja: 27.04.2016, 14:25
Piotr Nowak wiceminister finansów

Piotr Nowak wiceminister finansówźródło: Dziennik Gazeta Prawna

Rozmowa z Piotrem Nowakiem, nowym wiceministrem finansów odpowiedzialnym m.in. za rachunkowość.

Polecany produkt: Rachunkowość 2016 >>>

Polska musi dostosować ustawę o rachunkowości do zmian w przepisach unijnych. Czy oprócz tego będą też inne zmiany w tej ustawie, a może powstanie nowa ustawa o rachunkowości? Czy rozważane jest rozszerzenie katalogu jednostek stosujących obligatoryjnie lub fakultatywnie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz ograniczenie obowiązku poddawania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta?

W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace związane ze zmianą katalogu jednostek mogących stosować MSR lub podlegających obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Niemniej jednak czeka nas kolejna nowelizacja ustawy o rachunkowości związana przede wszystkim z implementacją dyrektywy PE i Rady 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Kraje członkowskie na wdrożenie dyrektywy mają czas do 6 grudnia 2016 r. Pojawią się nowe obowiązki sprawozdawcze?

Tak. Dyrektywa 2014/95/UE wprowadza zmiany dwojakiego rodzaju w raportowaniu informacji. Pierwsze dotyczą największych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) w rozumieniu dyrektywy w sprawie rachunkowości oraz największych grup kapitałowych, w których jednostka dominująca jest JZP. Do JZP zalicza się jednostki działające głównie na rynku finansowym, w tym m.in.: banki, zakłady ubezpieczeń, emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Największe jednostki w tym przypadku to takie, które spełniają w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok określone kryteria (odnoszące się do największych JZP lub największych grup kapitałowych). Chodzi o średnioroczne zatrudnienie powyżej 500 osób oraz jedno z dwóch kryteriów - sumę aktywów bilansu powyżej 20 mln euro lub przychody netto ze sprzedaży towarów produktów powyżej 40 mln euro.

Te jednostki będą ujawniać w sprawozdaniu z działalności – w formie oświadczenia na temat informacji niefinansowych - minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu (tzw. sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – raporty CSR). W odniesieniu do wskazanych obszarów jednostki przedstawią informacje na temat prowadzonych polityk, ich celów, sposobów realizacji oraz rezultatów w danym okresie sprawozdawczym.

A te drugie zmiany?

Dotyczą dużych spółek giełdowych, tj. takich, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok spełniają dwa z trzech określonych kryteriów. W tym przypadku mowa o średniorocznym zatrudnieniu powyżej 250 osób lub sumie aktywów bilansu powyżej 20 mln euro, lub przychodach netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 40 mln euro.

Te podmioty będą ujawniać w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego (element sprawozdania z działalności) informacje na temat stosowanej przez spółkę polityki różnorodności, w tym składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych (w odniesieniu np. do wieku, płci, pochodzenia geograficznego, wykształcenia i doświadczenia zawodowego), celów tej polityki, sposobu jej realizacji oraz rezultatów w danym okresie sprawozdawczym.

Chciałbym podkreślić, że na spółki objęte regulacjami w zakresie informacji niefinansowych oraz informacji o polityce różnorodności dyrektywa narzuca obowiązek postępowania zgodnie z zasadą „stosuj lub wyjaśnij” (comply or explain) – tj. w przypadku, gdy dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednego lub kilku wyżej wymienionych zagadnień, będzie miała obowiązek ujawnić ten fakt oraz podać przyczyny.


Pozostało jeszcze 60% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane