Radni miasta Biały Bór zmniejszyli do minimum stawki podatku od środków transportowych. Efekt? Trzykrotny wzrost zarejestrowanych ciężarówek w 2016 r. i już teraz 200 tys. zł więcej dochodu dla gminy.
Burmistrz miasta Paweł Mikołajewski przyznaje, że ten ruch uczynił miasto rajem podatkowym, jeśli idzie o daninę od środków transportowych.
Biały Bór nie jest jednak jedyną gminą, która w ten sposób kusi właścicieli ciężarówek i autobusów. W poprzednich latach na taki ruch zdecydowali się radni m.in. Bielska-Białej, Somonina, Łęczycy, Suchego Lasu, Cedrów Wielkich, Bojadła, Ostrowa Wielkopolskiego i Szelków.