Kto powoła się na nieopodatkowaną pożyczkę przed upływem pięciu lat, ten zapłaci sankcyjny podatek. Plus jest taki, że bez odsetek za minione lata.
W NSA zapadł kolejny wyrok, który potwierdza, że 20-proc. stawka podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) ma zastosowanie również do zobowiązań, które się jeszcze nie przedawniły. Fiskus znów chciał dołożyć do tego odsetki za zwłokę, ale w tej kwestii NSA stanął po stronie podatników.
Tym razem chodziło o podatniczkę, u której fiskus prowadził kontrolę rozliczeń w VAT. Kobieta wyjaśniła mu, że 60 tys. zł przelane na jej konto wzięło się z udzielonej jej przed kilku laty pożyczki, od której nie zapłaciła podatku.
Po powołaniu się na pożyczkę wpłaciła do urzędu skarbowego zaległy 2-proc. PCC wraz z odsetkami za cztery lata.
Fiskus wziął odsetki, ale zażądał jeszcze 20 proc. podatku (zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o PCC).
Podatniczka nie chciała się na to zgodzić. Uważała, że skoro zapłaciła odsetki od zaległości, to nie powinna płacić sankcyjnej daniny.
Rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ale tylko częściowo. Stwierdził, że owszem, nie ma odsetek, ale podatniczka powinna zapłacić PCC według stawki 20 proc. Wyjaśnił, że w tym wypadku, z chwilą powołania się przez podatniczkę na pożyczkę, powstało nowe zobowiązanie podatkowe. Potwierdza to decyzja urzędu nakazująca zapłatę 20 proc. PCC. Odsetki za zwłokę mogłyby być naliczane tylko wtedy, gdyby podatnik spóźnił się z zapłatą podatku wynikającego z decyzji.
Fiskus uważał jednak, że zobowiązanie powstało już z chwilą zawarcia umowy pożyczki i dlatego odsetki powinny więc być liczone już od 15. dnia po jej udzieleniu. Powołał się na wyrok NSA, który miał to potwierdzać (sygn. akt II FSK 1982/13).
NSA orzekł jednak, że przy 20-proc. stawce PCC nie ma odsetek za zwłokę. Sędzia Gabriela Nasierowska dodała, że w sytuacji gdy podatek nie zostanie zapłacony, obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą powołania się na pożyczkę i z chwilą doręczenia podatnikowi decyzji przekształca się w zobowiązanie. W związku z tym nie można naliczać odsetek od upływu terminu na zapłatę podatku od udzielenia pożyczki.
Sędzia wyjaśniła, że nie ma co do tego rozbieżności w orzecznictwie NSA. Wytłumaczyła, że w przywołanym przez organ wyroku NSA nie zajmował się kwestią odsetek, bo taki zarzut nie znalazł się w skardze kasacyjnej.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 26 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 96/16.