Podatnik, który powoła się na nieopodatkowaną wcześniej pożyczkę, zapłaci 20-proc. PCC od całej kwoty, a nie tylko od tej części, którą sfinansował badane przez fiskusa wydatki – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, u którego fiskus badał, skąd wziął on pieniądze na zakup nieruchomości. Mężczyźnie groził 75-proc. PIT od nieujawnionych dochodów. Wolał więc przyznać się do pożyczki sprzed czterech lat, od której jednak nie zapłacił podatku od czynności cywilnoprawnych. Jej wartość opiewała na 1,5 mln zł.
W tej sytuacji fiskus zażądał PCC według sankcyjnej stawki 20 proc. Danina wyniosła zatem 300 tys. zł.
Podatnik to zakwestionował. Uważał, że 20-proc. stawka podatku nie powinna być stosowana do całej kwoty pożyczki, a tylko do tej jej części, która była potwierdzeniem, skąd wziął pieniądze na zakupu nieruchomości. Reszta powinna być opodatkowana zwykłą stawką 2 proc. – uważał podatnik. Godził się także na zapłatę odsetek naliczonych od dnia zawarcia umowy pożyczki.
Dyrektor IS w Warszawie podzielił jednak zdanie naczelnika urzędu skarbowego. Wyjaśnił, że podstawą opodatkowania jest cała kwota pożyczki. Dodał, że podatnik mógłby od niej zapłacić 2 proc. podatku, gdyby zrobił to w terminie 14-dniowym lub nawet później, ale przed wszczęciem postępowania w sprawie nieujawnionych dochodów. W tym drugim przypadku doszłyby oczywiście odsetki za zwłokę. Skoro jednak powołał się na nieopodatkowaną pożyczkę w trakcie postępowania podatkowego, to musi zapłacić 20 proc.
Podatnik przegrał w WSA w Warszawie. Sąd za bez znaczenia uznał to, że z 1,5-milionowej pożyczki tylko 823 tys. zł zostało wykazane jako źródło finansowania zakupu nieruchomości, a reszta stanowiła nadwyżkę przychodów nad wydatkami. Sankcyjny 20-proc. podatek powinien być zapłacony od całej pożyczonej kwoty – uznał WSA.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Stefan Babiarz potwierdził, że dla ustalenia podstawy opodatkowania sankcyjnym podatkiem nie ma znaczenia to, czy cała kwota pożyczki została wykorzystana na pokrycie poniesionych wydatków.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1777/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia