Pan Janusz dopiero co kupił mieszkanie w Warszawie. Urząd skarbowy spytał go, skąd wziął na nie pieniądze. Czytelnik kilka miesięcy temu pożyczył sporą kwotę od brata, ale jej nie opodatkował. Części pieniędzy w ogóle nie wydał – wciąż trzyma je w szufladzie. Przed urzędnikami przyznał się jednak do całej pożyczki. – Czy będę musiał zapłacić 20-proc. podatek od całej pożyczonej kwoty – pyta zmartwiony mężczyzna.
Niestety tak. Zasada jest taka, że sankcyjny 20-proc. podatek jest należny od całej kwoty pożyczki, na którą podatnik się powoła, a więc również od tej części, która nie została wydana na sfinansowanie wydatku, o który pytał fiskus.
Reklama
Podatnicy bardzo często przyznają się do zaciągniętych, ale nieopodatkowanych pożyczek, gdy fiskus pyta, skąd wzięli pieniądze na pokrycie poniesionych wydatków. Dzięki temu udaje się im uniknąć 75-proc. podatku od nieujawnionych dochodów i zapłacić daninę również według sankcyjnej, ale już znacznie niższej, bo 20 proc. stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.
Z przepisów wynika bowiem, że podatnik, który powoła się przed organem podatkowym na nieopodatkowaną pożyczkę, gdy ten powziął już wątpliwości co do tego, że pieniądze pochodzą z legalnego i opodatkowanego źródła, będzie musiał zapłacić 20-proc. daninę. Gdyby pożyczka została opodatkowana zgodnie z przepisami, a więc w ciągu 14 dni od jej udzielenia, to wówczas do zapłaty byłoby tylko 2 proc. PCC. Niższa stawka obowiązywałaby również wtedy, gdyby wprawdzie pożyczka nie została opodatkowana w ciągu 14 dni, ale pan Janusz zdążyłby zrobić to przed wszczęciem postępowania. Wtedy musiałby jednak dopłacić odsetki za zwłokę.
Tak czy inaczej 20 proc. podatek od czynności cywilnoprawnych to i tak znacznie lepsze rozwiązanie niż 75 proc. danina od nieujawnionych dochodów. Każdy, kto powołuje się na pożyczkę, musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że fiskus zweryfikuje, czy faktycznie doszło do jej udzielenia i w jakiej wysokości, a w interesie podatnika leży przedstawienie dowodów, które potwierdzą, że transakcja faktycznie miała miejsce.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.).