Pan Janusz dopiero co kupił mieszkanie w Warszawie. Urząd skarbowy spytał go, skąd wziął na nie pieniądze. Czytelnik kilka miesięcy temu pożyczył sporą kwotę od brata, ale jej nie opodatkował. Części pieniędzy w ogóle nie wydał – wciąż trzyma je w szufladzie. Przed urzędnikami przyznał się jednak do całej pożyczki. – Czy będę musiał zapłacić 20-proc. podatek od całej pożyczonej kwoty – pyta zmartwiony mężczyzna.
Niestety tak. Zasada jest taka, że sankcyjny 20-proc. podatek jest należny od całej kwoty pożyczki, na którą podatnik się powoła, a więc również od tej części, która nie została wydana na sfinansowanie wydatku, o który pytał fiskus.
Podatnicy bardzo często przyznają się do zaciągniętych, ale nieopodatkowanych pożyczek, gdy fiskus pyta, skąd wzięli pieniądze na pokrycie poniesionych wydatków. Dzięki temu udaje się im uniknąć 75-proc. podatku od nieujawnionych dochodów i zapłacić daninę również według sankcyjnej, ale już znacznie niższej, bo 20 proc. stawki podatku od czynności cywilnoprawnych.
Z przepisów wynika bowiem, że podatnik, który powoła się przed organem podatkowym na nieopodatkowaną pożyczkę, gdy ten powziął już wątpliwości co do tego, że pieniądze pochodzą z legalnego i opodatkowanego źródła, będzie musiał zapłacić 20-proc. daninę. Gdyby pożyczka została opodatkowana zgodnie z przepisami, a więc w ciągu 14 dni od jej udzielenia, to wówczas do zapłaty byłoby tylko 2 proc. PCC. Niższa stawka obowiązywałaby również wtedy, gdyby wprawdzie pożyczka nie została opodatkowana w ciągu 14 dni, ale pan Janusz zdążyłby zrobić to przed wszczęciem postępowania. Wtedy musiałby jednak dopłacić odsetki za zwłokę.
Tak czy inaczej 20 proc. podatek od czynności cywilnoprawnych to i tak znacznie lepsze rozwiązanie niż 75 proc. danina od nieujawnionych dochodów. Każdy, kto powołuje się na pożyczkę, musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że fiskus zweryfikuje, czy faktycznie doszło do jej udzielenia i w jakiej wysokości, a w interesie podatnika leży przedstawienie dowodów, które potwierdzą, że transakcja faktycznie miała miejsce.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.).