Harcerze w drużynie mojego syna od lat zachęcają do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz ich organizacji – pisze pan Zbigniew. – Czynią to z powodzeniem, propagując tę myśl zwłaszcza wśród rodziców. Już teraz przygotowują się pomału do kampanii naboru nowych członków i drukują informacje w tej sprawie, które będą rozdawać na początku roku szkolnego. Czy prawdą jest, że wprowadzono ograniczenia w reklamowaniu przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – pyta czytelnik.
W pewnym sensie tak. 19 lipca br. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w tej sprawie. Określa ono zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji i nakłada obowiązek zamieszczania na materiałach promocyjnych komunikatu, mówiącego, że zostały one sfinansowane właśnie z tego źródła. Wszystkie publikacje powinny być oznaczone następującym komunikatem: „Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych”. Rozporządzenie to szczegółowo określa powierzchnię, umiejscowienie oraz czas przekazu tej informacji – zależnie od formy, w jakiej się ona ukaże. Jeśli będzie to ulotka, informację należy umieścić w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20 proc. jej powierzchni. Jeżeli rozmiar nośnika jest mały, można zastosować wersję skróconą: „Sfinansowano z 1 proc. podatku”. Za nieprzestrzeganie nowych zasad promocji grozi kara.
Na marginesie warto zauważyć, że nowe rozporządzenie powinno wyeliminować kłopot, z jakim stykali się podatnicy korzystający z rozpowszechnianych przez różne OPP aplikacji do rozliczania podatku. Gdy ktoś dobrnął już do końca swojego zeznania, trafiał na wypełnioną rubrykę, w której wpisane były dane konkretnej organizacji, i nie można było tego zmienić. Teraz programy, które nie pozwalają podatnikowi na swobodny wybór organizacji, powinny zawierać czytelny i umieszczony w widocznym miejscu komunikat następującej treści: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.
Jeśli natomiast program daje taką możliwość, również powinien zawierać adnotację na ten temat. Informacja powinna być widoczna, jeszcze zanim podatnik zacznie wypełniać zeznanie podatkowe.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 973).