Nie zgadzam się z linią orzeczniczą NSA w sprawie skutków powołania się przed organem podatkowym na nieujawnioną wcześniej pożyczkę. Oczywiście daleko mi do wiedzy i doświadczenia sędziego, ale uważam, że wykładni sądu nie sposób wyczytać z przepisów.
Nie mogę zgodzić się z tezą, że 20-proc. stawka podatku od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie także do podatników, u których zobowiązanie podatkowe jeszcze się nie przedawniło.
Mam świadomość tego, że u podstaw takiej wykładni leży wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził możliwość nakładania 20 proc. PCC na podatników powołujących się przed organem na nieopodatkowaną wcześniej pożyczkę (wyrok z 19 czerwca 2012 r., sygn. akt P 41/10).