Zgoda na wcześniejsze, odpłatne rozwiązanie umowy najmu stanowi odpłatne świadczenie usług – orzekł NSA.
Chodziło o spółkę z o.o., której działalność polegała przede wszystkim na wynajmie lokali użytkowych. W 2008 r. zawarła ona umowę z jednym najemcą na 7 lat, ale ten postanowił rozwiązać ją wcześniej, bo już w 2013 r. Obie strony przystąpiły do negocjacji, po czym doszły do porozumienia. Chcąc zrekompensować straty i utracone korzyści z powodu przedwczesnego odstąpienia od umowy, najemca zobowiązał się wypłacić spółce odszkodowanie.
Spółka uważała, że nie powinno ono podlegać VAT. Twierdziła, że taka rekompensata nie może być traktowana jako wynagrodzenie, bo zerwanie umowy oznacza de facto zaprzestanie współpracy, a w takiej sytuacji nie może być mowy o jakimkolwiek świadczeniu wzajemnym, czyli wymianie usług za pieniądze. Zwróciła też uwagę na to, że czynność polegająca na zerwaniu umowy i wypłacie odszkodowania nie została wymieniona w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.