Doradcy podatkowi chcą ograniczyć możliwość świadczenia swoich usług przez biegłych rewidentów. W imię niezależności audytorów. Ci jednak twierdzą, że ucierpią na tym sami przedsiębiorcy.
Ograniczenia w zakresie świadczenia usług przez audytorów mają się pojawić w nowej ustawie o biegłych rewidentach. Powinna ona wejść w życie 17 czerwca br., bo taki był czas na wdrożenie do polskiego prawa zmian w dyrektywie i unijnym rozporządzeniu, zmieniających rynek audytu jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Na razie jednak projekt nie trafił jeszcze nawet do Sejmu.
Pierwotnie Ministerstwo Finansów chciało utworzyć listę usług dozwolonych dla audytorów, ale wzbudziło to ogromne protesty branży oraz wielu uczestników procesu konsultacyjnego. Obecna wersja projektu jest w tym zakresie bardziej liberalna. Zakłada tylko wprowadzenie katalogu czynności zakazanych dla firm audytorskich, które badają JZP.