Na dużych przedsiębiorców został nałożony obowiązek odpowiedniego przekształcenia danych w formie elektronicznej tak, aby umożliwić kontrolę organom skarbowym. Chodzi o dane tj. księgi podatkowe, wyciągi bankowe, ewidencje zakupu i sprzedaży czy księga rozchodów i przychodów.

- To skomplikowany proces informatyczny, który wymaga od firm więcej czasu i generuje koszty – komentuje prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak. Wdrażanie struktur JPK może przysporzyć kłopotów szczególnie dużym przedsiębiorcom. Muszą oni bowiem skompresować w formie elektronicznej znacznie większą ilość danych niż w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw. Dane te, na żądanie fiskusa, będą przekazywane w postaci elektronicznej w formie odrębnych plików XML, czyli takich, które obsługiwane są za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Warto przypomnieć, że to właśnie duże firmy musiały najszybciej przekształcić dane w formie odpowiadającej strukturom JPK.

Czy jest to dobra zmiana dla podatników? Resort finansów pisze o redukcji kosztów i usprawnieniu kontroli skarbowej. Mając jednak na uwadze koszty wdrażania struktur JPK i deklarowane skrócenie czasu kontroli, można zastanawiać się czy nie jest to zmiana wprowadzana głównie z myślą o organach podatkowych. Jak sugeruje prezes ZPPiP, to średnie przedsiębiorstwa powinny jako pierwsze dostosować się do nowych wymogów raportowania, a duże firmy na spełnienie tego obowiązku powinny mieć więcej czasu. Co z małymi przedsiębiorcami? -Małe firmy powinny być zwolnione z tego obowiązku - dodaje Cezary Kaźmierczak. –JPK to więcej zagrożeń niż korzyści- podsumowuje.

Czy przekazywane organom skarbowym dane są bezpieczne? – W ręce urzędników trafi gigantyczna ilość danych, co niesie za sobą ogromne ryzyko prawne. Zastanawiałbym się, czy dane nie staną się np. przedmiotem handlu?- pyta prezes ZPPiP. Ministerstwo finansów uspokaja, że wszystkie dane w toku postępowań kontrolnych podlegają tajemnicy skarbowej oraz regułom wynikającym z ochrony danych osobowych. W jaki sposób zagwarantowana będzie taka ochrona? MF pisze, że w przypadku JPK wdrożone zostaną te same rozwiązania, które już stosowane są w przypadku dowodów i deklaracji składanych drogą elektroniczną.

Czy duże firmy mogą liczyć na „taryfę ulgową” podczas kontroli skarbowej? Stosunkowo krótkie vacatio legis w świetle prawa nie stanowi podstawy do tego, by fiskus przeprowadzał pierwsze kontrole „z przymrużeniem oka”. Kodeks karny skarbowy nie przewiduje w tym zakresie żadnych zmian. Nieprzekazanie danych w toku kontroli skarbowej, tak jak dotychczas, wiąże się z karą grzywny.

Małe i średnie firmy także nie uciekną od obowiązku wdrożenia JPK. Mają one jednak więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów ordynacji podatkowej. Małe i średnie firmy będą przekazywały JPK od 1 stycznia 2017 r., a mikroprzedsiębiorcy rok później.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy